Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | Tax News: Podsumowanie bloga najważniejsze kwestie 2020

Advicero Nexia | Tax News: Podsumowanie bloga najważniejsze kwestie 2020

Szanowni Państwo,

W październiku nasz dział podatkowy skupił się na kilku tematach przewodnich jakie możemy wyróżnić i posiadają wspólny mianownik. Przełom października i listopada to także nadchodzące zmiany w CIT.

Po pierwsze szeroko omawiane rozwiązania związane z tarczą antykryzysową jako specustawą zapobiegającą skutkom COVID-19 jako temat wciąż aktualny i wiodący.

Tematyka pomocy z tarcz antykryzysowych

Tarcza antykryzysowa – z czego warto jeszcze skorzystać

Od marca 2020 r. sukcesywnie zostały wdrażane kolejne tarcze antykryzysowe w celu zniwelowania w polskiej gospodarcze skutków spowodowanych wieloma ograniczenia oraz innymi działaniami wywołanymi przez epidemię COVID-19. Mimo tego, że na razie nie pojawiają się kolejne wersje tarczy nadal można skorzystać z zaproponowanej pomocy.  Ulga z tytułu darowizn, ulga w spłacie podatku definiowana w Ordynacji Podatkowej, stawka 0% VAT, zwolnienie z podatku od przychodów z budynków komercyjnych – planowane są kolejne przedłużenia zwolnienia z tzw. podatku minimalnego, ulga na złe długi, dofinansowanie do pensji pracowników oraz kilka o innych rozwiązań, o których piszemy:

Rozwiązania polskiego rządu w trakcie pandemii – Tarcza, jej późniejsze rozliczanie i weryfikacja pomocy

Aby zadbać o prawidłowość wykorzystanej pomocy, przedsiębiorca może dokonać wcześniej niezbędnych czynności, które mogą uchronić go od potencjalnych nieprawidłowości. W tym celu podatnik może przed wystąpieniem kontroli zbadać, czy wydatki, które zrealizowano w ramach dofinansowania spełniają określone przesłanki i czy dopełniono wszelkich formalności. Ponadto, podatnik powinien dokumentować wszelkie informacje i zachować pełną kompletność danych, które mogą stanowić dowód w kontroli. Przedsiębiorca powinien również sprawować pełny nadzór nad wszystkimi wydatkami w ramach pomocy, a także powinien dokonać przedwczesnej kontroli wewnętrznej własnego przedsiębiorstwa i na tej podstawie zweryfikować, czy miały miejsce pewne nieprawidłowości.

Rozliczenie podatkowe otrzymanych form wsparcia finansowego

Każda z otrzymanych form pomocy będzie musiała być w należyty sposób rozliczona. O części wprost mówi ustawa jednak nie o wszystkim. Ministerstwo Finansów również wydało oficjalny komunikat, w którym informuje, że każdy  że wszystkie wydatki sfinansowane udzieloną pomocą można kwalifikować do kosztów uzyskania przychodu na zasadach ogólnych pod warunkiem spełnienia wymogów znajdujących się  w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Trochę czasu minęło od wprowadzenia tarcz antykryzysowych, a w związku z tym pojawiają się już pewne interpretacje indywidualne – przedsiębiorcy chcą wiedzieć przysłowiowo „z czym to się je”. Między innymi zwrotne subwencje nie będą przychodem podatkowym, a wydatki na prowadzenie działalności pochodzące z subwencji Spółka ma prawo zaliczyć do KUP zgodnie z art. 15 ustawy o CIT.

Poruszamy również wątki akcyzowe

Informatyzacja w podatku akcyzowym

Proponowane zmiany w projekcie nowelizowanej ustawy wydają się być obiecujące pod względem uproszczenia stosowania dotychczasowych zasad. Do tego procesu ma być zastosowany elektroniczny dokument e-DD, który ma monitorować dostawy wyrobów akcyzowych.

Zakres kontroli zostanie poszerzony o wyroby węglowe, których dostawa jest z zasady zwolniona z akcyzy. Należy jednak zaznaczyć, że dokumentacja przemieszczania będzie konieczna jedynie względem końcowych podmiotów nabywających duże ilości wyrobów węglowych.

Dodatkowo, uregulowane mają zostać zasady kontrolowania wyrobów energetycznych rurociągiem, których dokumentacja będzie dokonywana za pośrednictwem zautomatyzowanego dokumentu administracyjnego, e-AD, który usprawnia pracę zastępując uprzednio stosowane – papierowe dokumenty.

Zwolnienie akcyzowe przy wytwarzaniu energii przez przedsiębiorców

W artykule szeroko omawialiśmy obszary zwolnienia akcyzowego energii.  W pierwszej kolejności należy przeanalizować jakim zakresem jest objęte oferowane zwolnienie akcyzowe z wytwarzania energii. Określa to art. 30 ust. 6 ustawy o akcyzie, gdzie wskazano, iż zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej w procesie jej produkcji, a także zużycie energii w celu podtrzymywania procesu produkcyjnego. W związku z tym zwolnienie może dotyczyć również zakresu energii niezbędnej do funkcjonowania urządzenia chłodzącego generator czy energii zużytej na ponowne uruchomienie generatora w czasie jego przestoju.

Jeśli chodzi o odnawialne źródła energii do przyjęcia zwolnienia potrzebne będzie posiadanie świadectwa pochodzenia energii.

Auta elektryczne w prawie podatkowym

Elektryczne auto dla pracownika w świetle podatku PIT

Pojazdy elektryczne to wciąż jeszcze stosunkowy świeży temat i będzie budził wiele wątpliwości. Dotychczasowa praktyka rozliczeń samochodów tradycyjnych jest znana i klarowna. Jak potwierdził organ podatkowy wydanej interpretacji, wartością pieniężną z nieodpłatnego korzystania z elektrycznego samochodu służbowego dla celów prywatnych będzie wartość miesięczna w wysokości 250 zł dla pojazdów o pojemności silnika do 1,6 litrów i 400 zł miesięcznie do pojazdów, których pojemność silnika przekracza 1,6 litra. Jak wskazuje, w ustawie brak jest uregulowań szczególnych z zakresu określenia odpowiedniej wartości pieniężnej ryczałtu dla tego rodzaju samochodów. Jednak przyjmując obowiązujące przepisy prawne, jeśli uznać, że pojazd elektryczny ma pojemność silnika równą 0, to znajduje się w przedziale do 1,6 litrów, a więc wysokość świadczenia jakie przysługuje pracownikowi z tytułu korzystania z elektrycznego samochodu firmowego do celu prywatnego wynosi 250 zł.

Ładowanie samochodów elektrycznych jako usługa

Wątpliwości dotyczą ujęcia czynności ładowania jako dostawy towarów, czy jednak należy je traktować jako świadczenie usług, a to będzie miało istotne znaczenie w kontekście rozumienia ustawy o VAT. Organy wskazują, że z perspektywy użytkownika samochodu elektrycznego najbardziej kluczowe jest naładowanie pojazdu, czyli pobranie odpowiedniej ilości energii niezbędnej do jego napędu. Artykuł przedstawia punkty widzenia organu i sądów. Świadczenie ładowania jest pojęciem szerszym niż sprzedaż energii, sam dostęp do energii elektrycznej ma znaczenie, ale to nie pobór energii elektrycznej jest dominującym elementem świadczenia, ale sposób tego poboru.

Kontrowersyjne zmiany w CIT coraz bliżej

Zmiany w podatku dochodowym od 2021 roku

Od stycznia 2021 roku czeka nas wiele zmian określanych często jako rewolucyjne. Przede wszystkim to opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem od dochodowym od podmiotów prawnych. To nominalnie o 19% lub 9% dodatkowego obciążenia podatkowego, co wzbudziło największe emocję w branży. Wprowadza się również definicję spółki nieruchomościowej, która w swoich aktywach ma zawierać powyżej 50% wartości to nieruchomości, a przychody pochodzące z nich mają stanowić minimum 60%. Więcej szczegółów w artykule:

Spowiedź największych podatników

Do ustawy o CIT wprowadza się art. 27c, jako kolejne narzędzie do zwiększania transparentności największych spółek. Mianowicie podatnicy z grup PGK oraz generujący powyżej 50mln euro rocznie przychodu będą zobligowani do publikowania swoich polityk podatkowych na własnych stronach internetowych. Wewnętrzne komórki będą miały ręce pełne dodatkowej pracy sporządzając podsumowanie działań podatkowych oraz przyszłych, przewidywanych działań czy restrukturyzacji.

Prawodawstwo Unijne

Polska definicja promotora i wspomagającego a „pośrednik” w Dyrektywie

Ustawodawca implementując dyrektywę do polskiego systemu prawa dokonał rozdzielenia, można powiedzieć nawet, że znacznego rozszerzenia unijnej definicji „pośrednika” (z ang. dyrektywy intermediary) na podmiot promotora i wspomagającego. Takiego podziału nie zakładają przepisy dyrektywy MDR, które weszły w życie 25 czerwca 2018 roku. Poruszenie o rozróżnieniu podmiotów powstało wówczas gdy okazało się, że trzeba będzie ponownie zaraportować schematy, gdyż Polska jego format (schemat) znacznie się różniła od unijnej.

Usługi pośrednictwa internetowego rozporządzenie 2020/1030 – o czym należy pamiętać?

Rozporządzenie kierowane jest w szczególności do dostawców usług pośrednictwa internetowego, a w niewielkim stopniu dotyczy ono również wyszukiwarek internetowych, które odpowiadają za dostarczanie i oferowanie użytkownikom usług o przeznaczeniu biznesowym. Warto zatem wyjaśnić kogo definiuje się jako dostawcę usług pośrednictwa internetowego. Jest to każda osoba fizyczna lub prawna, która odpowiada za świadczenie usług w zakresie pośredniczenia usług internetowych, a także która oferuje swoje świadczenie użytkownikowi biznesowemu. Warto również określić tutaj pojęcie konsumenta biznesowego, którego definiuje się poprzez korzystanie z technicznej platformy (np. utworzonej aplikacji).

Natomiast z Rozporządzenia wyłącza się usługę płatniczą czy reklamę internetową. Przyjęcie Rozporządzenia wiążę się przede wszystkim z dodatkowymi obowiązkami ze strony podmiotów odpowiadających za platformy internetowe.

Na koniec zaprezentowaliśmy kilka rozwiązań pewnego rodzaju ochrony przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi

W artykule prezentujemy narzędzia oraz instrumenty, które pozwolą zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami podatkowymi. Zaczynając od najprostszych rozwiązań jakimi są Wiążące Informacja Stawkowa, Taryfowa oraz Akcyzowa, interpretacje indywidualne. A kończąc na Uprzednim Porozumieniu Cenowym (APA), która pozwoli na kilka lat zapomnieć o Dokumentacjach cen transferowych.

Podobne wpisy