Specjalizacje Outsourcing i przebudowa rachunkowości

Strona główna / Oferta / Specjalizacje / Outsourcing i przebudowa rachunkowości

Usługi księgowe i przebudowa rachunkowości

  • Bieżące prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych według UoR na zlecenie
  • Prowadzenie bieżących rozliczeń podatkowych (CIT, VAT, JPK) 
  • Rekonstrukcja ksiąg za okresy przeszłe
  • Przygotowanie sprawozdań finansowych
  • Korekty ksiąg rachunkowych w zakresie błędów podstawowych i prezentacyjnych
  • Przeglądy ksiąg rachunkowych pod kątem prawidłowości ich prowadzenia
  • Doradztwo w zakresie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów
  • Korekty rozliczeń podatkowych za okresy przeszłe (CIT i VAT)
  • Przygotowanie list płac
  • Bieżąca współpraca w US, NBP, GUS, audytorami, doradcami podatkowymi

This post is also available in: en - Outsourcing i przebudowa rachunkowościEN