Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Odprzedaż energii elektrycznej najemcom, a akcyza

Odprzedaż energii elektrycznej najemcom, a akcyza

Panele fotowoltaiczne od dłuższego czasu stają się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem wśród właścicieli budynków, również tych pod wynajem. Odprzedaż wyprodukowanej energii najemcom i jej refakturowanie budzą wśród podatników wiele pytań w zakresie skutków podatkowych. W poniższym artykule przedstawimy zatem Państwu obowiązki akcyzowe spowodowane odprzedażą najemcom energii pochodzącej ze źródeł OZE.

Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, energia elektryczna jest wyrobem akcyzowym, zatem objęta jest przepisami ustawy. Podatnikiem podatku akcyzowego może być osoba prawna, ale również fizyczna, nieprowadząca żadnej działalności gospodarczej. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie sprzedaży energii nabywcy końcowemu przed podmiot, który nie posiada koncesji na jej wytwarzanie, przesyłanie, dystrybuowanie czy magazynowanie.

Jak wskazano w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.06.2021 w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. 2021 poz. 1178), z obowiązku podatkowego zwalnia się podatników, którzy zużywają na własne potrzeby wytworzoną energię elektryczną za pomocą generatorów, których moc nie przekracza 1MW. Obowiązek składania deklaracji podatkowych nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które dokonują czynności w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy. Co więcej, obowiązek podatkowy dla:

  1. Podmiotu, o którym mowa w art. 16 ust. 7a pkt 1, w zakresie zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej przez ten podmiot z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW pod warunkiem, że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości,
  2. Zużywającego podmiotu gospodarczego w zakresie zużycia wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy,

również został zniesiony wraz z nowelizacją ustawy, które weszła w życie 1 stycznia 2023 r.

I tu trzeba zaznaczyć, że przedstawione powyżej zwolnienie dotyczy podmiotów, które wytworzoną energię zużywają na potrzeby własne. Zwolnienie to nie ma bowiem żadnego zastosowania w przypadku odprzedaży energii.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, odprzedaż energii najemcom a podatek akcyzowy, wielokrotnie było tematem interpretacji podatkowych i sporów podatników z organami podatkowymi. Wbrew wielu artykułom, które potwierdzają interpretację przepisów na korzyść podatników, tj. odprzedaż energii nie podlega akcyzie, niestety nie jest to stanowisko, które reprezentuje linia orzecznia i prawidłowa interpretacja przepisów.

Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, sprzedaż energii to czynność faktyczna lub prawna, w której wyniku dochodzi do przeniesienia posiadania lub własności przedmiotu sprzedaży na inny podmiot. Odprzedaż energii fotowoltaicznej najemcom, niezależnie od formy dokumentacji transakcji i obliczenia jej wartości spełnia warunki definicji, zatem jest czynnością sprzedaży i podlega akcyzie. W szczególności nie można sprzedaży energii „wliczyć” w cenę najmu, co wynika zarówno z definicji sprzedaży w akcyzie, jak i faktu, że podatek ten nie przewiduje opodatkowania usług. Wobec tego sztuczne przenoszenie konstrukcji opodatkowania wypracowanych na gruncie VAT nie ma tu racji bytu.

Przedstawiona wyżej wykładnia przepisów została potwierdzona przez wiele interpretacji (0111-KDIB3-3.4013.298.2023.2.JSU, 0111-KDIB3-3.4013.41.2023.2.JSU, 0111-KDIB3-3.4013.296.2023.1.MW) oraz w piśmie wydanym przez Dyrektora Administracji Skarbowej (DOP7.8101.4.2022).

Jedyną sytuacją, w której odprzedaż energii najemcom nie byłaby przedmiotem podatku akcyzowego jest najem biura przez podmiot posiadający koncesję, np. PGE.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w sprawach dotyczących podatku akcyzowego i nie tylko, serdecznie zapraszamy do kontaktu ze specjalistami Nexia Advicero.