Specjalizacje Akcyza i VAT w handlu i produkcji

Strona główna / Oferta / Specjalizacje / Akcyza i VAT

Akcyza i VAT

  • Bieżące konsultacje, analizy, interpretacje, opinie;
  • Podatkowe zabezpieczenie umów (minimalizacja niekorzystnych konsekwencji podatkowych i cywilnych związanych z zawieranymi umowami)
  • poszukiwanie najkorzystniejszych rozwiązań i preferencji podatkowych  
  • pomoc w określeniu odpowiedniej stawki akcyzy lub VAT, także w postępowaniach o uzyskanie wiążącej interpretacji podatkowej, Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) oraz Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA)
  • weryfikacja już istniejących procesów i tworzenie prawidłowych modeli (wzorców) postępowania
  • pomoc przy rejestrowaniu składu podatkowego
  • wsparcie w przygotowywaniu odpowiednich wniosków do organów podatkowych i w postępowaniach podatkowych i sądowych
  • reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi w celu otrzymania statusu podatnika akcyzy lub VAT oraz pomoc w tworzeniu dokumentacji akcyzowej (wzorów ewidencji akcyzowych, zestawień i wzorów oświadczeń);
  • praktyczne szkolenia.

Mirosław Siwiński – jest corocznie wyróżniany jako rekomendowany specjalista w Podatku Akcyzowym w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego prowadzonym przez gazetę Rzeczpospolita

This post is also available in: en - Akcyza i VATEN