Oferta Advicero Accounting Nexia

Strona główna / Oferta / Advicero Accounting Nexia

Advicero Accounting Nexia

Rozumiemy, że rzetelne doradztwo powinno uwzględniać specyfikę działalności oraz otoczenia biznesowego Klienta. Doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw z różnych branż, znajomość funkcjonowania danego rynku pozwala nam skutecznie wspierać naszych Klientów w podejmowaniu przez nich decyzji biznesowych.

advicero accounting nexia oferta uslugi ksiegwe - Advicero Accounting Nexia
Usługi Księgowe
advicero accounting nexia oferta payroll - Advicero Accounting Nexia
Payroll
advicero accounting nexia corporate services - Advicero Accounting Nexia
Corporate Services

Usługi księgowe

Advicero zajmuje się kompleksową obsługą księgową spółek polskich i zagranicznych. Naszym Klientom oferujemy dopasowane do indywidualnych potrzeb pakiety usług księgowych.

W szczególności, w ramach obsługi księgowej oferujemy:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, jawnych, komandytowych, cywilnych, a także zakładów, oddziałów i zakładów podatkowych przedsiębiorców zagranicznych, fundacji i stowarzyszeń
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie deklaracji i informacji dla GUS, NBP, PFRON
 • Sporządzanie i weryfikacja sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, przepływy pieniężne, zestawienie zmian w kapitale własnym)
 • Przygotowywanie raportów zgodnych z potrzebami danego Klienta
 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR)
 • Nadzór księgowy
 • Zastępstwo personelu
 • Przeglądy ewidencji księgowej za minione okresy sprawozdawcze
 • Adaptacja systemów finansowych
 • Usługi na aplikacjach rachunkowych Klienta
 • Asysta podczas audytów i kontroli podatkowych

Kadry i Płace

Advicero Nexia oferuje kompleksowe usługi w zakresie kalkulacji wynagrodzeń dla pracowników przedsiębiorstw polskich i zagranicznych.

Służymy pomocą w zakresie przygotowywania umów, sporządzania deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych, prowadzenia akt osobowych pracowników, dodatkowej dokumentacji pracowniczej oraz rozliczania czasu pracy.

Usługi kadrowe:

 • Prowadzenie i aktualizacja teczek osobowych pracowników
 • Prowadzenie dodatkowej dokumentacji pracowniczej
 • Przygotowywanie świadectw pracy oraz informacji o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej
 • Obsługa umów cywilnoprawnych
 • Ewidencja badań medycyny pracy oraz szkoleń BHP
 • Wystawianie skierowań na badania lekarskie
 • Organizacja szkoleń BHP wstępnych oraz okresowych
 • Prowadzenie ewidencji nieobecności pracowniczych – urlopy, zwolnienia lekarskie i inne
 • Przygotowywanie dokumentów rejestrujących oraz wyrejestrowujących pracowników z ZUS
 • Reprezentowanie klienta w trakcie kontroli ZUS, PIP, US
 • Przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników
 • Przygotowywanie raportów kadrowych
 • Przygotowywanie sprawozdań GUS
 • Usługa Bridge Person/On-site visits – wizyty w zakładzie pracy w określonym wymiarze tygodniowym/miesięcznym, kontakt z pracownikami

Usługi płacowe:

 • Naliczanie list płac dla pracowników w oparciu o dostarczone przez Klienta dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami występującymi w danym zakładzie pracy
 • Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych
 • Przygotowywanie dokumentacji rozliczeniowej ZUS
 • Przygotowywanie plików do importu przelewów do systemu bankowego
 • Przygotowywanie pasków płacowych w formie elektronicznej
 • Przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach
 • Rozliczanie czasu pracy np. nadgodziny, nieobecności
 • Przygotowywanie raportów płacowych
 • Przygotowywanie miesięcznych oraz rocznej deklaracji PFRON
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych (PIT-11, PIT4R, PIT-8AR, IFT-1R, PIT-8C) oraz składkowych IMIR
 • Przygotowywanie przelewów wynagrodzeń w systemie bankowym
 • Obsługa zajęć komorniczych, administracyjnych
 • Wyliczanie wysokości ekwiwalentów, odpraw, odszkodowań
 • Bieżąca obsługa zwolnień lekarskich oraz dokumentacji płacowej za pomocą portalu ZUS PUE
 • Przygotowywanie list płac dla osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych, rad nadzorczych, członków zarządu

Doradztwo w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego:

 • Udzielanie porad prawnych z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Przygotowywanie dokumentów pracowniczych (umowy o pracę, informacje dla pracownika, umowy o zakazie konkurencji, wypowiedzenia umów o pracę, wypowiedzenia warunków pracy i płacy, porozumienia rozwiązujące umowę, porozumienia zmieniające)
 • Audyt dokumentacji kadrowo-płacowej

Usługi związane z Global Mobility:

 • Przygotowywanie wszystkich niezbędnych dokumentów dla pracowników delegowanych do Polski oraz z Polski
 • Reprezentowanie Klienta przed organami kontrolującymi (Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład ubezpieczeń Społecznych)
 • Przygotowywanie zgłoszenia pracownika delegowanego do Polski
 • Analiza podatkowo-składkowej sytuacji pracownika delegowanego do Polski oraz z Polski
 • Przygotowanie wniosku w celu uzyskania certyfikatu A1

Korzystamy z najnowszych rozwiązań informatycznych, dostępnych w ramach programu Enova365. Oferujemy pełną automatyzację procesów kadrowo-płacowych:

 • Wysyłka elektronicznych pasków płacowych bezpośrednio na adresy e-mailowe pracowników
 • Dostęp do pulpitów pracowniczych (zarówno dla pracowników, jak i kierowników)
 • Prowadzenie e-dokumentacji pracowniczej ze zdalnym dostępem Klienta
 • Dostęp do programu Enova dla Klienta z dostępem do wprowadzania danych

Corporate services

Advicero Nexia zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie usług niezbędnych dla prowadzenia biznesu. Mamy specjalistyczną wiedzę, najlepsze praktyki i technologię, żeby bezpiecznie i efektywnie przejmować określone funkcje biznesowe u naszych klientów.

W szczególności, w ramach obsługi corporate services oferujemy:

 • Analiza otoczenia prawnego, podatkowego, finansowego, celem wyboru najkorzystniejszej struktury prawnej biznesu oraz strategii rozwoju
 • Zakładanie spółek
 • Pomoc przy wdrażaniu oraz tworzeniu struktur holdingowych
 • Rejestracja adresu siedziby
 • Tworzenie niezbędnych procedur zapewniających bezpieczeństwo prawne i podatkowe, usystematyzowanie istniejących procesów
 • Przygotowywanie analiz due diligence
 • Pomoc w wykorzystaniu możliwych ulg podatkowych
 • Kontakt z organami podatkowymi
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych
 • Raportowanie (MSSF, lokalne GAAP)
 • Tworzenie procedur odnośnie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, raportowania schematów podatkowy, zgodności z zasadami RODO

This post is also available in: en - Advicero Accounting NexiaEN