Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Rozliczenie podatkowe otrzymanych form wsparcia finansowego i tzw. „wydatków około wirusowych”

Rozliczenie podatkowe otrzymanych form wsparcia finansowego i tzw. „wydatków około wirusowych”

Minęło już trochę czasu od wprowadzenia ustaw mających na celu przeciwdziałanie skutkom spowodowanych COVID19. Obecnie wiele firm boryka się z problemem ich podatkowego rozliczenia. W artykule przeanalizowanych zostanie kilka przykładów otrzymanej pomocy oraz form ich rozliczenia.

Zacznijmy od popularnej pożyczki bezzwrotnej dla mikro przedsiębiorców. Wartość takiego świadczenia wynosiła maksymalnie 5.000 zł. Forma pozyskania tego rodzaju finansowania była bardzo prosta i wymagała złożenia wniosku na stronie właściwego Urzędu Pracy. Najistotniejszym dla przedsiębiorców jest jednak warunek umorzenia, a mianowicie obowiązek prowadzenia działalności przez 3 kolejne miesiące od dnia otrzymania środków z UP. Czy przedsiębiorcy zapłacą od takiej formy pomocowej podatek? Nie, gdyż przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15zzd ust. 10 ustawy o COVID-19). W tej sytuacji przepisy w dość klarowny sposób to wskazują.

Jako że ustawy wsparcia, tzw. tarcze antykryzysowe,  funkcjonują już jakiś czas, pojawiają się pierwsze interpretacje w tym zakresie. Dnia 27 lipca 2020 roku wydano 2 interpretacje indywidualne podatników pytających o te kwestie: sygn. 0111-KDIB2 1.4010.217.2020.2.AR oraz sygn. 0111-KDIB2-1.4010.220.2020.2.PB.

W pierwszej sprawie wnioskodawca otrzymał subwencję z rządowego programu wsparcia finansowania przedsiębiorstw. Otrzymana subwencja nie była całkowicie bezzwrotna. Część zwrotna ma być spłacana przez 24 miesiące od jej otrzymania w formie rat. W związku z zaistniałym stanem faktycznym spółka zadała pytania odnośnie rozliczeń podatkowych tej subwencji. Po pierwsze Dyrektor KIS wyjaśnił, że niewątpliwie jest to zwrotna subwencja, którą można potraktować
jako pożyczkę, a tej nie trzeba uznawać za przychód podatkowy w momencie otrzymania i jest neutralna podatkowo. Następnie potwierdził, że wydatki na prowadzenie działalności pochodzące z subwencji Spółka ma prawo zaliczyć do KUP zgodnie z art. 15 ustawy o CIT. Druga interpretacja została okraszona analogicznymi warunkami i w efekcie spotkała się z praktycznie takim samym uzasadnieniem.

Jeszcze przed wydanymi wyżej interpretacjami, w dniu 18 maja Ministerstwo Finansów w swoim komunikacie potwierdziło, że wszystkie wydatki sfinansowane udzieloną pomocą można kwalifikować do kosztów uzyskania przychodu na zasadach ogólnych pod warunkiem spełnienia wymogów znajdujących się  w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Trzeba pamiętać, że komunikaty MF nie są źródłem prawa. Jednak taka informacja była pomocną odpowiedzią na zapytania przedsiębiorców.

Wszelakie wydatki wynikające z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa oraz higieny pracy znane z Kodeksu pracy, szczególnie w czasie pandemii jak: maseczki, przyłbice, rękawiczki, żele antybakteryjne, to  wydatki bezpośrednio są związane z działalnością, a więc mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP takie wydatki jak najbardziej służą bowiem zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.

Pandemia koronawirusa doprowadziła do przeniesienia wielu pracowników z biur do domów często na długie miesiące. Pracodawca zapewniając narzędzia pracy (jak laptopy, drukarki, telefony), niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, może ująć te wydatki jako koszty podatkowe. Jeśli chodzi  zaś o VAT – zakup przykładowo laptopów dla pracowników umożliwia odliczenie podatku naliczonego z tytułu zakupu.

Także wydatki związane z działaniami zaniechanymi, jak przykładowo poniesione w związku z  zaplanowaną i przygotowaną konferencją, która finalnie się nie odbyła w wyniku wybuchu pandemii, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu. Podobne podejście zaprezentowano w interpretacji indywidualnej z dnia 11 sierpnia 2020 roku o sygnaturze 0111-KDIB2-1.4010.216.2020.1.AM. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, spółka planowała wejść na giełdę –  IPO (Initial Public Offering). Jednak wahania oraz istniejące warunki nie były zbyt zachęcające do przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej. Mimo to,  spółka poniosła wiele różnorakich kosztów przygotowujących sam proces wejścia na giełdę, jak usługi doradztwa, usługi audytorskie, koszty tłumaczeń, koszty sporządzenia raportu rynkowego, itp. Dyrektor KIS zgodził się z podejściem zaprezentowanym przez spółkę i pozwolił na zaliczenie w poczet kosztów uzyskania przychodu wszystkich poniesionych wydatków. Co więcej, potwierdził, że nawet w przypadku rezygnacji z IPO w wyniku niepewnej sytuacji finansowej, spółka nie będzie musiała korygować tych kosztów podatkowych.

Przyznana pomoc, czy to w formie dotacji czy ulg podatkowych, jest już weryfikowana pod kątem spełnienia warunków do jej uzyskania, ale też przez pryzmat poprawności rozliczeń. Jak się przygotować na takie kontrole, pisaliśmy już w artykule:

Warto jeszcze wspomnieć o informacji z ostatnich dni. Mianowicie, niedawno PAP poinformowało, że szczepionki finansowane dla pracowników przez pracodawców nie będą objęte PIT. Zaprezentowano kompletnie nowe podejście do tej sprawy, gdyż do tej pory takie świadczenie podlegało podatkowi dochodowemu. Ministerstwo jest obecnie na etapie prac nad odpowiednim rozporządzeniem w tej kwestii.