Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Elektryczne auto dla pracownika w świetle podatku PIT

Elektryczne auto dla pracownika w świetle podatku PIT

Pojazdy elektryczne nie tylko rozwijają dziś światowy rynek motoryzacji, ale stanowią alternatywę dla samochodów spalinowych, które w znacznym stopniu przyczyniają się do zanieczyszczania powietrza. Do korzyści z jakich może skorzystać posiadacz samochodu elektrycznego należą m.in. coraz liczniej pojawiające się zwolnienia z opłat, zwolnienia z podatku akcyzowego czy zwiększone limity amortyzacyjne. Dla wielu firm, istotną kwestią staje się zwiększanie świadomości ekologicznej swoich pracowników z poszanowaniem na dbałość o środowisko. W związku z tym, pracodawcy coraz częściej decydują się wdrażać ekologicznie istotne elementy do swojego firmowego obszaru, jak np. samochody elektryczne dla pracowników.

Dla pracodawcy który zdecyduje się udostępnić samochód elektryczny swojemu pracownikowi do wykorzystywania na cele prywatne (przy czym może to zrobić odpłatnie bądź nieodpłatnie), jak również dla samego pracownika, który korzysta z tego samochodu fakt ten rodzi określone skutki w zakresie podatków dochodowych.

Problematyczne rozliczanie

Dotychczas stosowana praktyka względem tradycyjnych samochodów spalinowych przyjmowała, że pracodawca był zobowiązany do comiesięcznego naliczania ryczałtu pracownikowi, który korzystał z samochodu firmowego w celach prywatnych. Wysokość dodatkowego przychodu z tego tytułu zależała od pojemności silnika samochodu udostępnionego pracownikowi.

W przypadku ustaleń prawidłowego rozliczania samochodów elektrycznych, które wykorzystywane były przez pracowników pojawiły się wątpliwości w odniesieniu do stosowania standardowych regulacji. Wskazać należy, że wątpliwym było naliczenie ryczałtu ze względu na pojemność silnika, gdyż w przypadku pojazdu elektrycznego nie można w ogóle mówić o objętości. Co więcej, w przypadku użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych, częstą przyjmowaną praktyką było rozliczenie na zasadach ogólnych, czyli zgodnie z cenami rynkowymi wypożyczalni pojazdów. Należy jednak wspomnieć, że sam miesięczny koszt wynajmu samochodu bardzo ciężko było dokładnie oszacować i mógł on osiągać wartość nawet kilku – kilkunastu tysięcy złotych, a w konsekwencji pracownik zobowiązany byłby ponosić odpowiednio wysoki podatek. Taki podejście byłoby więc szczególnie niekorzystne i mało atrakcyjne dla pracownika.

Stanowisko organów podatkowych

Wydana 11 lutego 2020 r. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacja indywidualna prawa podatkowego (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.587.2019.1.JK3), pomogła rozwiązać dotychczasowe wątpliwości z zakresu ustalania przychodu pracownika.

Jak stwierdził organ, nowe przepisy regulujące zryczałtowaną wysokość przychodów pracowników użytkujących samochody służbowe do celów prywatnych wskazane w art. 12 ust. 2a – 2c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, miały na celu rozwiązać dotychczasowe problemy rozliczania. Niepewność wnioskodawcy budził jednak fakt braku uregulowania kwestii samochodów elektrycznych w ww. przepisach.

Jak potwierdził organ podatkowy, wartością pieniężną z nieodpłatnego korzystania z elektrycznego samochodu służbowego dla celów prywatnych będzie wartość miesięczna w wysokości 250 zł dla pojazdów o pojemności silnika do 1,6 litrów i 400 zł miesięcznie do pojazdów, których pojemność silnika przekracza 1,6 litra. Jak wskazuje, w ustawie brak jest uregulowań szczególnych z zakresu określenia odpowiedniej wartości pieniężnej ryczałtu dla tego rodzaju samochodów. Jednak przyjmując obowiązujące przepisy prawne, jeśli uznać, że pojazd elektryczny ma pojemność silnika równą 0, to znajduje się w przedziale do 1,6 litrów, a więc wysokość świadczenia jakie przysługuje pracownikowi z tytułu korzystania z elektrycznego samochodu firmowego do celu prywatnego wynosi 250 zł.