Oferta Advicero Tax Nexia

Strona główna / Oferta / Advicero Tax Nexia

Advicero Tax Nexia

Rozumiemy, że rzetelne doradztwo powinno uwzględniać specyfikę działalności oraz otoczenia biznesowego Klienta. Doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw z różnych branż, znajomość funkcjonowania danego rynku pozwala nam skutecznie wspierać naszych Klientów w podejmowaniu przez nich decyzji biznesowych.

advicero tax nexia oferta uslugi podatkowe - Advicero Tax Nexia
Usługi Podatkowe
advicero tax nexia oferta uslugi prawne - Advicero Tax Nexia
Usługi Prawne
advicero tax nexia oferta audyt - Advicero Tax Nexia
Audyt

Usługi podatkowe

Advicero zapewnia szeroki wachlarz usług podatkowych, obejmujących szeroki zakres podatków i dedykowanych poszczególnym branżom. W szczególności, nasze usługi obejmują:

Doradztwo transakcyjne i Due Diligence

 • Analizy due diligence
 • Doradztwo w procesie planowana, wdrażanie struktur nabycia i zbycia
 • Analizy umów kupna-sprzedaży, escrow, finansowania, klauzuli podatkowych
 • Wsparcie w negocjacjach
 • Optymalizacja procesów transakcyjnych

Fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

 • Analiza sytuacji podatkowej przedsiębiorstwa
 • Rozwiązania w zakresie podatkowych struktur holdingowych i finansowych – planowanie i wdrażanie
 • Doradztwo odnośnie zagranicznych podmiotów holdingowych, CFC
 • Przekształcenia, połączenia, podziały, inne zmiany własnościowe

Fundusze inwestycyjne i private equity

 • Struktury oparte o fundusze inwestycyjne
 • Optymalizacja obciążenia podatkiem dochodowym
 • Doradztwo przy nabyciu i zbyciu aktywów funduszu
 • REIT

Kontrole, postępowania podatkowe i sądowe

 • Tworzenie strategii działania we wszelkich sporach podatkowych
 • Proaktywna reprezentacja w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi
 • Postępowania karne skarbowe i kształtowanie procedur rozliczeń podatkowych
 • Szkolenia z zakresu postępowań podatkowych i kontroli podatkowych oraz celno-skarbowych

Przeglądy i sprawozdawczość podatkowa

 • Przeglądy rozliczeń podatkowych
 • Ocena zgodności procesów sprawozdawczości z procedurami
 • Badanie efektywności procesów, optymalizacja kosztów i procesów podatkowych
 • Weryfikacja rozliczeń transakcji krajowych i zagranicznych pod kątem konsekwencji podatkowych i wymogów raportowania

Planowanie podatkowe

 • Analiza przepływów podatkowych przedsiębiorstwa
 • Wybór optymalnej formy prawnej
 • Zakładanie wehikułów inwestycyjnych
 • Tworzenie wewnętrznych procedur rozliczeń podatkowych
 • Zabezpieczanie pozycji podatkowej przedsiębiorstwa poprzez interpretacje podatkowe, opinie zabezpieczające
 • Szkolenia podatkowe

Ceny transferowe

 • Kształtowanie metodologii ustalania rozliczeń wewnątrzgrupowych
 • Kompleksowe dokumentacje cen transferowych
 • Analiza rynkowości cen
 • Opracowanie polityki cen transferowych
 • Porozumienia cenowe (APA), procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP)

Obrót towarowy

 • Opodatkowanie przesunięć transgranicznych (WNT/WDT, import/eksport)
 • Transakcje łańcuchowe i trójstronne
 • Planowanie schematów logistycznych w poszczególnych jurysdykcjach podatkowych
 • Weryfikacja dokumentacji obrotu towarowego
 • Sprzedaż wysyłkowa
 • Rejestracja i raportowanie INTRASTAT, VAT, EORI, cła

Podatek od nieruchomości

 • Weryfikacja podstawy opodatkowania i stawek podatkowych
 • Reprezentowanie przed lokalnymi organami podatkowymi, negocjacje
 • Postępowania w podatku od nieruchomości
 • Nadpłaty w podatku od nieruchomości i optymalizacja obciążeń

Usługi prawne

Advicero zapewnia kompleksową obsługę Klientów w zakresie wybranych zagadnień prawnych mających wpływ na ich działalność, w tym m.in. prawa korporacyjnego, prawa spółek handlowych oraz prawa budowlanego i ochrony środowiska, prawa własności intelektualnej, prawa pracy, prawa zamówień publicznych a także postępowań sądowych i arbitrażowych. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami, którzy łączą wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym ze zrozumieniem istoty działalności biznesowej naszych Klientów. Świadcząc usługi prawne szukają rozwiązań, które będą dla naszych Klientów najbardziej korzystne, a więc najbezpieczniejsze, a jednocześnie najbardziej opłacalne.

Audyt

Advicero Nexia zapewnia kompleksową obsługę w obszarze audytu finansowego oraz wycen, usługi te świadczone są poprzez zewnętrzny podmiot należący do sieci Nexia International.

 W szczególności, oferujemy:

 • badania lub przeglądy rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości (lub zgodnie ze standardami międzynarodowymi) podmiotów działających na rynku polskim,
 • doradztwo dotyczące przekształceń własnościowych spółek,
  wyceny na potrzeby restrukturyzacji lub transakcji zbycia udziałów lub aktywów spółki (asset deal, share deal).

Szkolenia

Prowadzimy również szkolenia dla firm z zakresu podatków, księgowości oraz rachunkowości. Dzięki współpracy z przedsiębiorstwami z różnych branż oraz rozległemu doświadczeniu jesteśmy w stanie dopasować tematykę oraz formę szkolenia do indywidualnych potrzeb Klienta. Skupiamy się przede wszystkim na praktycznych oraz problematycznych kwestiach w danej spółce.

This post is also available in: en - Advicero Tax NexiaEN