Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | E-commerce | Grudzień 2020

Advicero Nexia | E-commerce | Grudzień 2020

  1. VAT w e-commerce i sprzedaży zagranicznej – zmiany od 2021 r.
  2. Sprzedaż wysyłkowa
  3. Faktury elektroniczne – warunki, o których warto pamiętać
  4. Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej – zmiany
  5. Podatkowe wyzwanie dla transgranicznego e-commerce  
  6. COVID-19 a branża e-commerce – co warto wiedzieć
  7. Usługi pośrednictwa internetowego rozporządzenie 2020/1030 – o czym należy pamiętać?
  8. Branża e-commerce w pełnym rozkwicie

1) VAT w e-commerce i sprzedaży zagranicznej – zmiany od 2021 r.

Od 2021 r. obligatoryjnie państwa członkowskie mają wprowadzić zmiany w zakresie handlu elektronicznego, które ujęte są w tzw. pakiecie VAT e-commerce. Każde państwo członkowskie zobowiązało się wdrożyć przedmiotowe regulacje w celu zwalczania oszustw podatkowych związanych z podatkiem VAT, uszczelniania systemu podatkowego, zrównania różnic konkurencyjnych w e-handlu, a także uproszczenia rozliczeń podatkowych.

Wprowadzanie zmian wiąże się z przyspieszonym rozwojem rynku e-commerce, który w ostatnich czasach jest niekiedy ratunkiem dla niektórych przedsiębiorców (mając na uwadze obecny okres COVID-19) i do tej pory nie został on odpowiednio uregulowany. W związku z tym Unia Europejska zdecydowała się wdrożyć od dnia 1 stycznia 2021 r. jednolite zmiany dla wszystkich państw członkowskich. Zmiany obejmą w szczególności sprzedawców towarów online oraz sprzedawców usług świadczonych na odległość. Zachęcamy do zapoznania się z planowanymi zmianami w linku:

2) Sprzedaż wysyłkowa

Dnia 29 października 2020 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku VAT ws. pakietu VAT e-commerce. Głównym celem zmian jest modyfikacja systemu poboru podatku VAT, a także wprowadzenie ułatwień w zakresie rozliczania podatku VAT w transgranicznym handlu elektronicznym. Jakie są najistotniejsze zmiany w ustawie o VAT? Przede wszystkim odnośnie zasad sprzedaży wysyłkowej, nowej procedury VAT-OSS, sprzedaży na odległość towarów importowanych, a także nowych obowiązków poboru i zapłaty VAT, jakie zostaną nałożone na platformy e-commerce.

W zakresie sprzedaży wysyłkowej nowe przepisy przewidują ujednolicenie progu wobec dostawcy dokonującego sprzedaży wysyłkowej, który ma być jednakowy na terenie całej UE i ma wynosić 10 000 euro netto i będzie się odnosił do sprzedaży B2C łącznie do wszystkich krajów UE. Planowane jest także wprowadzenie nowej definicji transakcji wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość.

3) Faktury elektroniczne – warunki, o których warto pamiętać

Przechowywanie faktur w formie elektronicznej może wydawać się wygodne w dzisiejszych czasach, jednak sama zmiana postaci faktury z wersji papierowej na elektroniczną może nie być wystarczająca. Dlatego warto pamiętać o przepisach, które wskazują, jakie warunki powinny zostać spełnione.

W ostatnim czasie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację podatkową dotyczącą podatku VAT, w zakresie przechowywania faktur w formie elektronicznej oraz zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tak archiwizowanych faktur. O interpretację wystąpiła spółka prowadząca działalność transportową i magazynową. Z uwagi na posiadanie dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej (przesyłane faktury są dwóch postaciach) spółka chce zrezygnować z gromadzenia znacznej ilości dokumentacji w formie papierowej i skorzystać z możliwości przechowywania dokumentów w postaci elektronicznej. Organ podatkowy wskazał, że dopuszczalne jest przechowywanie faktur otrzymanych w formie elektronicznej lub papierowej w dowolny sposób, jednak pod pewnymi warunkami. Zgodnie z art. 106m ustawy o VAT podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Przez autentyczność pochodzenia rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy lub wystawcy faktury. Przez integralność treści należy rozumieć, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura. Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jako przykład takiej kontroli biznesowej wskazano posiadanie dokumentów uzupełniających (np. zamówienie, umowa, dokumenty transportowe, wezwanie do zapłaty), które są związane z daną transakcją handlową. Natomiast pojęcie „wiarygodnej ścieżki audytu” oznacza, że łatwo można prześledzić związek pomiędzy dokumentami uzupełniającymi oraz realizowanymi transakcjami, który jest zgodny z ustalonymi w przedsiębiorstwie procedurami i ma swoje odzwierciedlenie w procesach, które miały faktycznie miejsce. Poza wykorzystaniem kontroli biznesowych ustawodawca wskazuje również na możliwość wykorzystania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych (EDI) w celu zachowania autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury elektronicznej.

Dodatkowo należy pamiętać, że przesłanie faktury w formie elektronicznej do klientów wymaga wcześniejszej akceptacji przez odbiorcę (art. 106n ustawy o VAT).

Interpretacja podatkowa z dnia 13 sierpnia 2020 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.333.2020.2.JG.

4) Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej – zmiany

Zgodnie z unijną dyrektywą Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej z dnia 11 grudnia 2018 r. na wdrożenie zmian w zakresie komunikacji elektronicznej mamy czas do 21 grudnia 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło projekt z dnia 29 lipca 2020 r. ustawy Prawo komunikacji elektronicznej, zawierający 411 artykułów, który ma zastąpić dotychczas obowiązujące przepisy (Prawo telekomunikacyjne).

Mając na uwadze obecną sytuację na świecie oraz korzystanie z takich możliwości jak praca zdalna lub nauka zdalna, zmiany wprowadzane w przepisach regulujących kwestie łączności elektronicznej nie powinny budzić zaskoczenia. Zaprezentowany projekt ma na celu uregulowanie takich kwestii jak wykonywanie działalności polegającej na świadczeniu usług komunikacji elektronicznej oraz regulowaniu ich rynków, a także praw i obowiązków użytkowników, zasad przetwarzania danych telekomunikacyjnych i ochrony tajemnicy komunikacji elektronicznej. Ponadto przepisy te mają regulować takie kwestie jak wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych i rejestru jednostek samorządu terytorialnego, funkcjonowanie multipleksów, usługa komunikacji interpersonalnej, przesyłanie niezamówionych informacji handlowych, marketing bezpośredni czy cookies. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się również projekt ustawy wprowadzającej ustawę Prawo komunikacji elektronicznej.

Dalszy proces legislacyjny można śledzić tutaj: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336501

5) Podatkowe wyzwanie dla transgranicznego e-commerce

Obligatoryjne em.in. galerii handlowych, doprowadziło do sytuacji decydowania się wielu przedsiębiorców na obrót towarami na platformach internetowych. Niewątpliwie w ostatnim okresie rynek e-commerce nabrał rozpędu.

Poruszając więc kwestię transgranicznego handlu internetowego, w ostatnich miesiącach znacząco zyskał on na popularności ze względu na swoją łatwość w użytkowaniu oraz szeroki wybór. Ułatwiło to nie tylko konsumentom szczegółową weryfikację produktu przed jego zakupem w porównaniu go z innymi platformami, ale również sprawiło, że wiele osób odkryło wiele zalet dokonywania zakupu online. Analiza rynkowa wskazuje, że w najbliższym czasie rynek e-commerce zdominuje inne sektory, a dotychczasowe, być może przejdą również na taką platformę. Co więcej transgraniczny handel online niesie za sobą korzyści dla sprzedawcy, który uzyskuje możliwość poszerzania swojego kanału odbiorców, ale również nabywcy, który redukuje swoją ilość czasu spędzonych na rzeczywistych zakupach.

Kwestie istotne dla transgranicznego handlu e-commerce to m.in. co należy wziąć pod uwagę decydując się na taką działalność, czy magazyny call-off-stock są szansą, z jakimi problemami należy się mierzyć w zakresie określenia miejsca opodatkowania oraz o jakich limitach towarów należy bezwzględnie pamiętać.

6) COVID-19 a branża e-commerce – co warto wiedzieć

Jak wskazuje analiza rynku, marzec 2020 r. był przełomowy względem e-commerce, to właśnie wtedy odnotowano rekordowy wzrost sprzedaży w tej branży w porównaniu do grudnia 2019 r. Należy tutaj zaznaczyć, że grudzień jest uznawany za najlepszy miesiąc w roku względem zakupów z uwagi na szał zakupów świątecznych oraz wyprzedaży „Black Friday”. Co ciekawe, początkowo wzrost odnotowano w przypadku sprzedaży produktów FMCG (Fast Moving Consumer Goods), natomiast w późniejszym okresie wzrost zainteresowania dotyczył również innych produktów. Jak widać przenoszenie swojej działalności prowadzonej stacjonarnie do handlu elektronicznego obecnie staje się coraz bardziej korzystne.

Istotne jest zatem zapoznanie się przede wszystkim ze skutkami prawno-podatkowymi w zakresie e-commerce, które różnią się w stosunku do prowadzenia działalności stacjonarnej: m.in. kwestie wydawania e-paragonów i kas online oraz szczegóły dotyczące terminu obowiązkowej wymiany kas fiskalnych na kasy online.

Jak widać branża e-commerce skupia się przede wszystkim na ułatwieniu dotychczasowych obowiązków, tym samym wprowadzając elementy informatyzacji do działalności. W związku ze stale rosnącym wzrostem zainteresowania i chęcią rozwoju e-commerce, m.in. przez epidemię wirusa COVID-19 i wprowadzeniu ograniczeń w poruszaniu się i dostępności do niektórych sklepów stacjonarnych, niezbędne jest zapoznanie się z obowiązkami, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca decydując się na handel online. Tym samym zachęcamy Państwa to zapoznania się zarówno z pierwszą, jak i drugą częścią artykułu dotyczącego branży e-commerce w czasie trwania COVID-19.

7) Usługi pośrednictwa internetowego rozporządzenie 2020/1030 – o czym należy pamiętać?

Państwa członkowskie UE zobowiązały się w lipcu 2020 r. przyjąć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (dalej: Rozporządzenie). Jaki był cel i czemu miało to służyć?

Przede wszystkim, głównym zamierzeniem było dążenie do transparentnych i sprawiedliwych zasad działania internetowej sprzedaży usług i towarów. Rozporządzenie reguluje odpowiednie i transparentne warunki względem platform internetowych oferujących towary i usługi. Wskazać należy, że wielu przedsiębiorców do czasu Rozporządzenia, zmagało się z niejednoznacznymi regulacjami prawnymi w tym zakresie, a małe i średnie przedsiębiorstwa działające w pośredniczeniu internetowym, nie mogły rzetelnie prowadzić swojej działalności internetowej. Wprowadzone Rozporządzenie miało eliminować te liczne problemy – czy faktycznie odniosło ono sukces? Wyjaśniamy to poniżej:

8) Branża e-commerce w pełnym rozkwicie

Jak wskazują dane statystyczne, w Polsce jest ok. 28,2 mln internautów, z czego 73% dokonało bądź deklaruje dokonać zakupów przez Internet w najbliższym czasie. Jak wskazują dane 72% internautów robi zakupy w polskich sklepach internetowych, natomiast reszta osób, korzysta z zagranicznych platform. Co więcej, statystyczny konsument, który dokonuje zakupów w sieci jest osobą do 34 roku życia, mieszkająca w mieście, posiadający wyższe wykształcenie oraz mający dobrą sytuację finansową. Ponadto, wzrost popularności zakupach na platformach online uzasadnia się przede wszystkim, pandemią COVID-19, a w dalszym okresie, jak wskazują dane, ok. 71% badanych w dalszym ciągu obawia się kolejnej fali koronawirusa i ponownego wprowadzenia ograniczeń. Prowadzi to przede wszystkim do konkluzji, że rynek e-commerce będzie w dalszym etapie ulegał rozwojowi, a świadczy o tym ciągle odnotowywany wzrost konsumentów w sieci.

Podobne wpisy