Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | Employer solutions: Odbiór dnia wolnego za święto

Advicero Nexia | Employer solutions: Odbiór dnia wolnego za święto

Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. W najbliższym czasie obowiązek ten dotyczy dnia 11 listopada 2023 (sobota).

Dnia wolnego należy udzielić pracownikowi w obrębie danego okresu rozliczeniowego tzn. jeśli u Pracodawcy przyjętym okresem rozliczeniowym jest okres miesięczny to dnia wolnego za dzień 11 listopada należy udzielić w listopadzie 2023. Udzielenie dnia wolnego może nastąpić zarówno przed jak i po danym dniu świątecznym.

W przypadku gdy pracodawca nie udzieli pracownikowi dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, po zakończeniu okresu rozliczeniowego będzie zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia oraz 100% dodatku z tytułu nadgodzin.

Pracodawca może uzgodnić z pracownikami dogodne terminy odbioru jednakowe dla wszystkich pracowników ale nie ma przeszkód aby udzielać dni wolnych za święto każdemu pracownikowi w indywidulanym dla niego terminie.

Jeśli w dzień wyznaczony jako wolny z tytułu odbioru dnia wolnego za święto przypadające w sobotę pracownik choruje, nie trzeba mu udzielać dnia wolnego w innym terminie.

Prosimy o przekazanie informacji o dacie odbioru dnia wolnego za święto przez pracowników wraz z danymi do listy płac za miesiąc listopad.

Podobne wpisy