Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / COVID-19 a branża e-commerce – co warto wiedzieć cz.2

COVID-19 a branża e-commerce – co warto wiedzieć cz.2

Branża e-commerce w ostatnim czasie odnotowała znaczny wzrost sprzedaży. Jest to spowodowane  pojawieniem się epidemii COVID-19 oraz wprowadzeniem ograniczeń w poruszaniu się i dostępności do niektórych sklepów stacjonarnych. Pierwszą część mogą znaleźć Państwo ->tutaj<-

3. Kasy wirtualne, czyli kasy rejestrujące w postaci oprogramowania – projekt

Ministerstwo Finansów przygotuje projekt Rozporządzenia w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Tzw. wirtualne kasy to oprogramowanie, które będzie można wgrać na komputer, tablet lub smartfon (będzie można zainstalować na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu). Kasy te mają dotyczyć podatników wykonujących działalność transportową, hotelarską i gastronomiczną oraz w zakresie sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonego do celów opałowych. Zmiana ta ma na celu zachęcić, poprzez łatwą dostępność oraz zmniejszone koszty wynikające z posiadania kasy rejestrującej, przedsiębiorców do wyjścia z szarej strefy. Wprowadzone zmiany powinny nie tylko zwiększyć efektywność działań administracji skarbowej, ale również dać alternatywę dla obecnych kas rejestrujących. Dodatkowo ma zostać wprowadzona możliwość weryfikacji e-paragonu za pomocą kodu QR w aplikacji mobilnej MF.

Tutaj znajdziesz projekt tego rozporządzenia -> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12331403

4. Przechowywanie dokumentacji w elektronicznym archiwum

12 maja 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (znak: 0111-KDIB1-2.4010.103.2018.11.BG) wydał indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków udokumentowanych dowodami źródłowymi przechowywanymi w formie cyfrowej. Podatnik jest aktywnym użytkownikiem systemu, który wykorzystuje do wystawiania faktur jako sprzedawca i otrzymywania ich od nabywcy. System ten pozwala na wysyłanie faktur w formie elektronicznej. Dodatkowo serwis chce poszerzyć funkcjonalność tego systemu poprzez możliwość wgrywania przez użytkowników zeskanowanych plików faktur (które pierwotnie były w formie dokumentu papierowego) i przechowywania tych plików w archiwum elektronicznych, czyli tak zwanej chmurze (cloud computing). Po wgraniu skanów otrzymanych faktur papierowych, dokumenty te zostałyby zniszczone zgodnie z polityką przechowywania. Organ podatkowy wskazał, że „jeżeli na gruncie przepisów o rachunkowości opisane przez Spółkę dowody potwierdzają poniesione przez nią wydatki stanowią dowody księgowe, będące podstawą wprowadzenia tych wydatków do ksiąg rachunkowych, taki sposób udokumentowania faktu ich poniesienia jest wystarczający również dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Dowód księgowy, który będzie właściwy do wprowadzenia kosztu do ksiąg rachunkowych, będzie również stosownym dokumentem dla celów podatkowych.” Dodatkowo organ podatkowy zaznaczył, że w przypadku dowodów w postępowaniu podatkowym (art. 181 ustawy Ordynacja podatkowa) „użyte przez ustawodawcę sformułowanie „w szczególności” wskazuje, że katalog dowodów jest otwarty. Wskazane jest zatem posiadanie (pod kątem ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego) wszelkich dowodów, potwierdzających zaistnienie danego zdarzenia gospodarczego.” Stanowisko podatnika zostało uznane za prawidłowe. Jest to korzystny wyrok dla przedsiębiorców, gdyż korzystanie z archiwum elektronicznego może zmniejszyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej oraz w znacznym stopniu uprościć przechowywanie faktur. Należy jednak zauważyć, że stanowisko to dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, natomiast nie odnosi się ono do regulacji w podatku VAT.