Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Od 1 lipca 2023 r. wraca obowiązek raportowania „krajowych” schematów podatkowych (MDR)

Od 1 lipca 2023 r. wraca obowiązek raportowania „krajowych” schematów podatkowych (MDR)

Stan zagrożenia epidemicznego wprowadzono na terytorium Polski od dnia 16 maja 2022 r. Wcześniej obowiązywał stan epidemii. Na mocy rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1118) z dniem 1 lipca 2023 r. odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zniesienie stanu zagrożenia epidemiologicznego będzie miało znaczące skutki wpływające na obowiązki podatkowe przedsiębiorców, m. in. w zakresie raportowania schematów podatkowych MDR.

Przypomnijmy, że na mocy przepisów wprowadzonych w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej terminy raportowania schematów krajowych, których termin raportowania nie upłynął do 31 marca 2020 r. zostały zawieszone do 30. dnia po odwołaniu trwającego stanu zagrożenia.

Od 1 lipca 2023 r. przywrócony zostanie normalny bieg terminów raportowania. Oznacza to, że wszystkie schematy podatkowe MDR wdrożone od marca 2020 r. będą musiały zostać zaraportowane w ciągu 30 dni od wyżej wskazanej daty.

Niedopełnienie obowiązków w zakresie raportowania MDR lub niedotrzymanie terminów może wiązać się z:

  • karami finansowymi do 10 mln PLN;
  • ryzykiem osobistym Członków Zarządu i innych osób fizycznych zobowiązanych do raportowania MDR (od 1 lipca 2023 r. mogą one wynieść maksymalnie 34 560 000 PLN).

Ze względu na zbliżający się termin raportowania schematów, wszystkie podmioty, które mogą podlegać obowiązkowi sprawozdawczemu w zakresie MDR powinny dokonać przeglądu swoich transakcji za okres min. 3 ostatnich lat. Wartym rozważenia rozwiązaniem może być wprowadzenie wewnętrznej procedury MDR, która pozwoliłaby na monitorowanie uzgodnień na bieżąco.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie raportowania schematów MDR lub wprowadzenia wewnętrznej procedury – prosimy o kontakt.