Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / COVID-19 a branża e-commerce – co warto wiedzieć cz.1

COVID-19 a branża e-commerce – co warto wiedzieć cz.1

Branża e-commerce w ostatnim czasie odnotowała znaczny wzrost sprzedaży. Jest to spowodowane  pojawieniem się epidemii COVID-19 oraz wprowadzeniem ograniczeń w poruszaniu się i dostępności do niektórych sklepów stacjonarnych. W marcu 2020 r. odnotowano rekordowy wzrost sprzedaży w branży e-commerce w porównaniu do grudnia 2019 r. (grudzień jest uznawany za najlepszy miesiąc w roku, z uwagi na szał zakupów świątecznych oraz Black Friday). Początkowo wzrost odnotowano w przypadku sprzedaży produktów FMCG (Fast Moving Consumer Goods), natomiast w późniejszym okresie wzrost zainteresowania dotyczył również innych produktów. Przeniesienie swojej działalności prowadzonej stacjonarnie do handlu elektronicznego w dzisiejszych czasach staje się coraz bardziej interesujące. Jest to szczególnie istotne rozwiązanie dla firm, które zostały objęte ograniczeniem w zakresie prowadzenia swojej działalności. Dlatego warto zapoznać się ze zmianami podatkowymi w obszarze handlu elektronicznego.

1. Wydawanie e-paragonów i kasy on-line

W związku z obecną sytuacją została wprowadzona możliwość wystawienia przez sprzedawcę paragonu fiskalnego lub faktury w postaci papierowej lub za zgodą nabywcy w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób uzgodniony z nim – ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art. 32). Wprowadzone rozwiązanie wydaje się bardzo korzystne dla przedsiębiorców, ale pojawiają się również pierwsze wątpliwości dotyczące sposobu wyrażenia zgody przez nabywcę do przesłania e-paragonu oraz wskazania formy jaką wybrał nabywca. Ponadto należy zauważyć, że e-paragon to co do zasady nie skan wydrukowanego wcześniej paragonu fiskalnego, natomiast w praktyce paragon elektroniczny może się sprowadzić do elektronicznej kopii paragonu standardowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących paragon fiskalny w postaci elektronicznej powinien być czytelny i umożliwić nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej sprzedaży. Osoba prowadząca ewidencję u podatnika, (przed rozpoczęciem jej prowadzenia) powinna zostać poinformowana o zasadach prowadzenia ewidencji, wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego oraz o skutkach nieprzestrzegania i złożyć oświadczenie, że zapoznała się z powyższymi zasadami. Przytoczone Rozporządzenie można znaleźć tutaj -> http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000732/O/D20200732.pdf

W praktyce nadal jednak nie ma możliwości wystawiania e-paragonów.

2. Przesunięcie terminu obowiązkowej wymiany kas fiskalnych na kasy online – w toku

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wydłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym i papierowym zapisem kopii, planowane jest przedłużenie terminu:

  • dla podatników świadczących usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczna, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz dla podatników dokonujących sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych do dnia 31 grudnia 2020 r. (obecnie termin ten to 30 czerwca 2020 r.), a termin rozpoczęcia prowadzenia ewidencji wyznacza się na dzień 1 stycznia 2021 r.,
  • dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne oraz budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu) do dnia 30 czerwca 2021 r. (obecny termin – 31 grudnia 2020 r.), a termin rozpoczęcia prowadzenia ewidencji wyznacza się na dzień 1 lipca 2021 r.

Przesunięcie terminu wprowadzenia kas online jest wynikiem apelu przedsiębiorców, którzy potrzebują więcej czasu na dopełnienie wszystkich czynności niezbędnych do zmiany kas. Szacuje się, że proponowane zmiany będą dotyczyć około 400 tysięcy podatników.

Link do Rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12333703/katalog/12686443#12686443