Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Najbliższe zmiany podatkowe, czyli co nas czeka po wyborach.

Najbliższe zmiany podatkowe, czyli co nas czeka po wyborach.

W związku z wieloma planowanymi zmianami w zakresie opodatkowania poniżej przygotowaliśmy zbiór najważniejszych kwestii, które mogą mieć wpływ na prowadzoną przez Państwa działalność. Warto pamiętać, że kluczem podatków jest to, że mogą zostać uchwalone tylko za pomocą ustawy, nie ma innej drogi do ich wprowadzenia.

W programie wyborczym zwycięskiej partii zaplanowano m.in 3 nowe ustawy w podatkach dochodowych. Miałyby pojawić się na miejscu obecnych ustaw o PIT i CIT, jednakw tym momencie są to tylko plany i w dalszym ciągu czekamy na więcej szczegółów . Mówi się również o gotowym projekcie całkowicie nowej Ordynacji  Podatkowej, która jest aktem o charakterze ogólnym dla polskiego prawa podatkowego. Miała zostać uchwalona już wcześniej (nawet w jeszcze poprzedniej kadencji Sejmu) jednak do tego nie doszło. Wedle zasady dyskontynuacji prac projekt teoretycznie będzie musiał powstawać od początku. Zawarte w niej będą między innymi nowe kompetencje KAS oraz uporządkowane ogólne zasady prawa podatkowego.

W ramach obowiązujących przepisów premier zapowiedział podwyższenie limitów przychodów (ze źródeł innych niż zyski kapitałowe) dla beneficjentów 9% CIT. Od 1 stycznia taki limit zostanie podniesiony dla tzw. status małego podatnika z 1,2 mln do 2 mln euro.

W podatkach dochodowych również wspomniano o podwyższeniu limitu ryczałtu dla przychodów ewidencjonowanych z 250 tysięcy do miliona euro z możliwością przesunięcia do dwóch. Przy wyborze formy opodatkowania (o stawkach od 2 do 20%) należy pamiętać że nie można przekroczyć tego limitu. Podwyższenie go spowodowałoby częstszy wybór tej uproszczonej formy. Nie można tego rozliczenia zastosować do każdej formy działalności oraz nie da się pomniejszać przychodu o koszty jego uzyskania. Co ciekawe połowę ryczałtowców stanowią najemcy mieszkań i domów.

Jedną z już potwierdzonych zmian jest indywidualny rachunek do wpłat podatków. Od 1 stycznia podatki PIT, CIT i VAT będą prowadzone na indywidualnych rachunkach. Każde przedsiębiorstwo będzie posiadało swój własny odrębny rachunek do realizacji płatności z urzędem skarbowym. To bardzo użyteczne rozwiązanie, które pozwoli na uniknięcie pomyłek z wyborem kont dla właściwego urzędu skarbowego. Przy zmianie siedziby firmy zazwyczaj dochodzi do zmiany właściwego urzędu, a co za tym idzie i numeru bankowego. Numer będzie nadawany w sposób automatyczny do pozyskania na stronie internetowej lub w urzędzie.

Bardziej obszernie pisaliśmy o tym również w artykule: https://www.nexiaadvicero.eu/jeden-numer-rachunku-dla-rozliczen-z-urzedami/

Najwięcej dzieje się jednak w podatku od towaru i usług. Poniżej najważniejsze zmiany, których doświadczymy w przeciągu najbliższych miesięcy. Większość z nich co prawda była już wcześniej potwierdzona i omówiona, ale warto o nich wspomnieć ponownie.

1 września 2019r.

Już od 1 września obowiązuje biała lista podatników. To lista czynnych oraz zwolnionych podatników VAT.

Na stronie www znajdziemy wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Po wyszukaniu znajdziemy serie danych o podatniku, ewentualną datę odmowy, wykreślenia czy przywrócenia podatnika. Najistotniejszym będzie zweryfikowany numer rachunku bankowego, którym będziemy musieli rozliczać się z innymi podmiotami. Będzie on również potrzebny do rozliczeń za pomocą mechanizmu podzielonej płatności (spit payment). Za poprawność i aktualność zamieszczonych w systemie danych odpowiedzialny jest szef Krajowej Administracji Skarbowej. Kolejne zmiany związane z listą pojawić się mają od 2020 roku. Niewątpliwą zaletą jest możliwość weryfikacji partnera handlowego, co zwiększa szanse na prawidłowe i bezpieczne rozliczenie.

Wspominaliśmy o tymwe wcześniejszej publikacji: https://www.nexiaadvicero.eu/zmiany-w-ustawie-o-vat-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2019-roku/.

Link do wykazu: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

1 listopada 2019r.

Od 1 listopada wszedł w życie obowiązkowy split payment w branżach bardziej wrażliwych na oszustwa w zakresie VAT – w ocenie fiskusa. To mechanizm, który dla towarów z załącznika 15 o wartości brutto przekraczającej 15 tysięcy złotych wymusza podzieloną płatność. Taki mechanizm prowadzi do sytuacji, że przedsiębiorca dostaje płatność na rachunek firmowy, a podatek VAT trafia na specjalne konto prowadzone nieodpłatnie przez bank. Każdy, kto prowadzi jakąkolwiek działalność, w tym podmioty zagraniczne – jeżeli przedmiotowo jego transakcje (sprzedaż ale i zakupy) będą objęte obowiązkowym split payment musi posiadać specjalny rachunek bankowy.

Po więcej szczegółów zapraszamy tutaj: https://www.nexiaadvicero.eu/split-payment-ostatnia-prosta/

1 stycznia 2020r.

Z rozpoczęciem nowego roku wejdą w życie przepisy odnośnie nowych kas online. Za pomocą systemu teleinformatycznego będą one przesyłać dane o zarejestrowanej sprzedaży prosto do Krajowej Administracji Skarbowej. Jako jedne z pierwszych taki obowiązek będą miały stacje benzynowe oraz usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji. Od 1 lipca rozszerzenie obowiązku stosowania kas online obejmie kolejne branże: fryzjerów, usługi kosmetyczne, prawników. Obecnie nie ma przepisu nakazującego podatnikom wymianę kas rejestrujących, które nie uniemożliwiają wystawiania paragonów z NIP nabywcy.

Quick fixes czyli tzw. szybkie zmiany zalecane przez UE, jeśli zostaną uchwalone w 2019 r. to powinny wejść w życie od 1 stycznia 2020. Na kogo te zmiany będą miały wpływ? Mają na celu uproszczenie i zharmonizowanie obecnych przepisów dotyczących podatku VAT od handlu międzynarodowego, a zatem mają szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw zajmujących się transgranicznym handlem towarami w Unii Europejskiej. Obszary jakimi zostaną objęte zmiany to: ujednolicenie zasad dotyczących magazynów call of stock, uproszczenia w transakcjach łańcuchowych, ważny numer VAT jako uprawnienie do 0% stawki przy WDT.

Od 1 kwietnia 2020r.

ma wejść w życie nowa matryca stawek VAT.

Nowa matryca stawek VAT to narzędzie, które pozwoli uporządkować stawki podatkowe. Matryca będzie bazować na tzw. unijnej Nomenklaturze Scalonej (CN) oraz PKWiU z 2015 r. Często się zdarza, że bardzo podobne produkty mają zróżnicowane stawki, co jest problematyczne dla wielu przedsiębiorstw. Nowa matryca ma na celu eliminacje takich nieporozumień. Potwierdzono, że część stawek ulegnie obniżeniu, a w kilku pozycjach zostanie podwyższona.

Od kwietnia również będą obowiązywać wiążące decyzje (o które można wnosić już teraz) wydawane za pomocą Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). Przedsiębiorca po odpowiednim zgłoszeniu towaru wraz z przedstawieniem jego cech, uzyska wiążącą decyzję urzędową, w której potwierdzi dokładnie jaką stawkę powinien stosować lub też jakie stosować zasady opodatkowania VAT w zakresie innym niż stawka (np. obowiązkowego split payment).

Zapraszamy do zapoznania się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat nowej matrycy stawek VAT –https://www.nexiaadvicero.eu/matryca-stawek-vat-przeglosowana-przez-sejm-teraz-na-tapete-wezmie-ja-senat/ oraz ubiegania się o WIS – https://www.nexiaadvicero.eu/wiazaca-informacja-stawkowa/.

Likwidacja deklaracji VAT

W jednym specjalnym pliku do ministerstwa zostanie przesłany rejestr VAT wraz z deklaracją. Wraz z nowym rozwiązaniem wejdą w życie nowe obowiązki, ponadto podatnicy będą zobowiązani do oznaczania faktur podlegającym split payment. Niezmienny pozostanie sposób jego podpisania oraz 25 dzień miesiąca jako termin wysyłki. Od 1 kwietnia nowa struktura obejmie duże przedsiębiorstwa, a od lipca likwidacja deklaracji na rzecz JPK_VAT będzie się tyczyć małych i średnich działalności.

Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane 18 października 2019 r.

Link do rozporządzenia: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001988

Ciągle niepewna sytuacja pozostaje jeśli chodzi o podatek od sprzedaży detalicznej. Odprowadzałyby go spółki 0,8% od obrotów powyżej 17mln i 1,4% od 170 milionów. W maju padł przełomowy wyrok Sądu Unii Europejskiej, który uznał ten podatek za zgodny z przepisami wspólnotowymi. Komisja jednak odwołała ten wyrok do TSUE, więc na ostateczną decyzję będziemy musieli jeszcze poczekać, a rząd musi wstrzymać się z wprowadzeniem daniny.

Niepewna sytuacja powstała również w związku z podatkiem cyfrowym od internetowych gigantów. Tutaj również możemy spodziewać się zmian, ponieważ Minister cyfryzacji podkreśla, że prędzej czy później taki pomysł wejdzie w życie. W przypadku chęci uzyskania więcej informacji na temat planowanych bądź już wprowadzonych zmian zapraszamy do kontaktu z Mirosławem Siwińskim pod adresem msiwinski@advicero.eu lub numerem +48 533 339 592 bądź naszym biurem pod adresem office@advicero.eu.