Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Unijny pakiet zmian w VAT (ViDA)

Unijny pakiet zmian w VAT (ViDA)

W dniu 8 grudnia 2022 r. Komisja Europejska opublikowała tzw. pakiet „VAT in the Digital Age” (ViDA). Pakiet przewiduje wejście w życie:

  • dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów VAT stosowanych w erze cyfrowej,
  • rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do ustaleń dotyczących współpracy administracyjnej w dziedzinie VAT niezbędnych w erze cyfrowej oraz
  • rozporządzenia wykonawczego Rady zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do wymogów informacyjnych dotyczących niektórych procedur VAT. Projektowane zmiany zmierzają przede wszystkim w kierunku modernizacji obowiązków sprawozdawczych VAT i fakturowania, dostosowania rozliczeń VAT do nowych wyzwań rynkowych oraz dalszego uszczelniania unijnego systemu VAT.

Mając na uwadze powyższe przez skrót ViDA należy rozumieć przede wszystkim pakiet zmian w podatku od towarów i usług (dalej: VAT) na terenie Unii Europejskiej w epoce cyfrowej. Zmiany dotyczące pakietu ViDA są obiektem prac legislacyjnych i dyskusji na spotkaniach przedstawicieli unijnej Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej (DG TAXUD), która odpowiada za politykę podatkową na terytorium Unii Europejskiej.

Jest to pakiet mający zmodernizować i dostosować na terenie państw członkowskich UE podatek VAT do potrzeb zmieniającego się dynamicznie świata. Fundamentami tego pakietu są założenia dotyczące zmian polegających na:

  • wprowadzeniu obowiązkowego e-fakturowania w transakcjach wewnątrzwspólnotowych na terenie państw członkowskich UE,
  • rozszerzenie obowiązków dla właścicieli platform cyfrowych,
  • ograniczenie obowiązku posiadania rejestracji do VAT w krajach Wspólnoty.

Za kilka lat, zgodnie z założeniami pakietu ViDA, na terenie UE ma być obowiązkowe elektroniczne fakturowanie w czasie rzeczywistym i w ustrukturyzowanej formie dla wszystkich podatników, którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych w UE. Zmiany mają być stopniowo wprowadzane i rozciągnięte w czasie aż do 2028 r. Zniesiona ma zostać przy tym możliwość wystawiania faktur zbiorczych, zawierających dane obejmujące kilka odrębnych dostaw towarów czy transakcji świadczenia usług.

Ambitne plany obejmują zmiany w zakresie rejestracji VAT zgodnie z koncepcją pojedynczej rejestracji do podatku VAT. Ma to być wdrażane już od 2025 r. Nie będzie już wymagane, jak dotychczas posiadanie rejestracji VAT w różnych państwach UE. Zmiany będą realizowane głównie poprzez poszerzenie szczególnej procedury One Stop Shop (OSS).

Planowane nowości obejmują m.in. także dalsze zmiany w obowiązkach dla platform cyfrowych, obok ważnej dyrektywy DAC7, o której pisaliśmy szerzej tutaj.

Platformy mają być obowiązane do szerszego rozliczania podatku VAT – w zakresie ułatwiania przez platformę transakcji. Ma to objąć usługi takie jak krótkoterminowe zakwaterowania (np. AirBnb, Booking) czy usługi transportu pasażerskiego (np. Bolt, Miles, ShareNow).

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania bądź potrzebują wsparcia w zakresie ViDA, zapraszamy do kontaktu ze specjalistami Nexia Advicero.