Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Matryca stawek VAT przegłosowana przez Sejm, teraz na tapetę weźmie ją Senat

Matryca stawek VAT przegłosowana przez Sejm, teraz na tapetę weźmie ją Senat

19 lipca Sejm przyjął z poprawkami ustawę zmieniającą ustawę o podatku od towarów i usług, teraz prawdopodobnie trafi ona na posiedzenie plenarne Senatu planowane na dni od 31 lipca do 2 sierpnia.

 Na mocy noweli zastąpiona zostanie Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. Zamiast niej ustawodawca wprowadził:

– Nomenklaturę Scaloną (ang. Combined Nomenclature, skr. CN, element Wspólnej Taryfy Celnej)   w zakresie towarów;

– Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług z 2015 r. w zakresie usług.

Jeśli ustawa przejdzie całą drogą legislacyjną powinna wejść w życie 1 listopada 2019 roku, jednak dopiero od 1 kwietnia 2020 roku zacznie obowiązywać nowa matryca stawek VAT. Okres ten został przewidziany dla przedsiębiorców, aby mieli oni czas na dostosowanie do nowym przepisów, chociażby poprzez wystąpienie do organów podatkowym z wnioskiem i otrzymanie w odpowiedzi wiążących interpretacji odnośnie stawek podatkowych, które jednak ( jak w swoim artykule pisze Rzeczpospolita – https://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/307079936-Interpretacja-nie-ochroni-przed-doplata-podatku.html ) nie gwarantują zupełnego bezpieczeństwa w razie kontroli fiskusa – chyba że zostaną uchylone przez sąd, bo WSA i NSA nie akceptują takiego stanowiska fiskusa Ten problem mam szanse rozwiązać dopiero Wiążąca Informacja Stawkowa, która zawarta jest w tym samym projekcie.

Poprawki w projekcie wprowadzone przez Sejm zawierają:

– 5-proc. stawkę VAT na napoje bezalkoholowe, w składzie których udział soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego jest większy/równy 20 procent;

– 23-proc. stawkę VAT, zamiast wcześniejszych 5 proc., na drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi i chrustu;

– obowiązek dostarczenia przez podmiot występujący o Wiążącą Informację Stawkową, w terminie 7 dni, na wezwanie organu wydającego WIS próbki towaru, gdy jest to niezbędne dla prawidłowej klasyfikacji, gdy tego nie zrobi w terminie wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

 Przedsiębiorcy powinni skupić uwagę na prawidłowym przeklasyfikowaniu swoich usług, aby były one zgodne z nową matrycą ( różnice między dotychczasową, a obowiązującą od kwietnia przyszłego roku są znaczne) w celu uniknięcia rozbieżności zdań z Urzędem Skarbowym.

 Wątpliwości może też wzbudzać okres 5 miesięcy na przeklasyfikowanie swoich usług przez przedsiębiorców. Nie ma bowiem pewności, czy urzędom wystarczy czasu na przeanalizowanie i wydanie WIS dla wszystkich wniosków, biorąc pod uwagę ich potencjalnie znaczną liczbę.

Za przyjęciem ustawy głosowało 420 posłów. Pięciu było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Mirosławem Siwińskim pod adresem msiwinski@advicero.eu lub pod numerem telefonu +22 378 17 10 lub 533 339 592.