Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Nowy projekt zmian ustawowych dotyczących KSeF

Nowy projekt zmian ustawowych dotyczących KSeF

Ministerstwo Finansów opublikowało oficjalny projekt zmian ustawowych dotyczących KSeF. Zaproponowane rozwiązania, to częściowo efekt konsultacji podatkowych jakie odbyły się w ostatnich miesiącach z udziałem zarówno podatników jak i doradców podatkowych.

W propozycjach możemy znaleźć rozwiązania takie jak:

  • wystawianie faktur B2C oraz samoidentyfikacja nabywcy umożliwiająca dostęp do e-Faktury,
  • przesyłanie załączników wraz z e-Fakturami w przypadku niektórych branż,
  • tryb offline wprowadzony w okresie przejściowym, który będzie udostępniony do użytku przez wszystkich podatników,
  • zmiany w zakresie podatków dochodowych, które dostosują wymogi faktury jako dowodu poniesienia kosztów uzyskania przychodu do warunków KSeF. Dzięki temu, obowiązki w KSeF nabywcy i sprzedawcy zostaną zrównoważone,
  • zmiany w zakresie podatków dochodowych, które dostosują wymogi faktury jako dowodu poniesienia kosztu uzyskania przychodu do warunków KSeF,
  • generowanie oraz pobieranie certyfikatów wystawcy faktur, które stosowane są przy wystawianiu faktur w trybie offline lub podczas awarii, a są niezbędne do generowania kodów QR,
  • możliwość wystawiania faktur w formie papierowej w przypadku faktur, których kwota nie przekracza 450 PLN brutto, a ich ogólna suma w miesiącu nie przekracza 10 tys. PLN.

W przedstawionym projekcie, MF odracza również:

  • obligatoryjny KSeF dla faktur wystawianych za pomocą kas rejestrujących,
  • kary za nieprzestrzeganie obowiązków KSeF,
  • wymóg podania numeru KSeF w płatnościach za e-faktury oraz za faktury, za które płatność jest dokonywana w mechanizmie podzielonej płatności.

Ministerstwo Finansów czeka do 19 kwietnia na uwagi do zaprezentowanego projektu, którego treść można znaleźć tutaj. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek sugestie, które chcieliby Państwo zgłosić za naszym pośrednictwem, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Mirosław Siwiński, partner – msiwinski@nexiaadvicero.eu

Piotr Popiel, manager – ppopiel@nexiaadvicero.eu

Warto również wskazać, że datę wdrożenia KSeF podatnicy poznają już niedługo, tj. na przełomie kwietnia i maja.