Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Nowe stawki VAT od 1 kwietnia 2024 r. – projekt rozporządzenia

Nowe stawki VAT od 1 kwietnia 2024 r. – projekt rozporządzenia

Dnia 1 marca 2024 r. został opublikowany projekt Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Zakłada m.in. rozszerzenie zakresu preferencji o inne świadczenia wchodzące w zakres tzw. sektora „beauty”, tj. niektóre usługi kosmetyczne, czyli usługi z kategorii pracochłonnych. Oprócz tego, stawka VAT ma zostać obniżona także dla urządzeń i maszyn służących do wykorzystywania pisma Braille’a.

Pomoc dla branży beauty

Obniżoną stawką VAT w wysokości 8% mają być objęte określone zabiegi kosmetyczne, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy lekarskiej. Chodzi tu przede wszystkim o zabiegi manicure i pedicure, stylizacji rzęs i brwi, depilacji oraz związane z poradnictwem dotyczącym prezentacji urody wykonywania makijażu, a także w zakresie higieny osobistej i pielęgnacji ciała.

Nowe rozporządzenie nie obejmie natomiast zabiegów z kategorii inwazyjnych, jak na przykład wykonania tatuażu, piercingu, usług solarium, masaży czy zabiegów chirurgii plastycznej oraz generalnie zabiegów w zakresie opieki zdrowotnej. Warto wskazać, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o VAT, usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia wykonywane przez podmioty lecznicze lub świadczone w ramach wskazanych zawodów medycznych są zwolnione z podatku VAT.

Stawką 8% będą zatem ujęte usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU:

  • 96.02.13.0 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure,
  • ex 96.02.14.0 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure, świadczone w domu,
  • 96.02.19.0 Pozostałe usługi kosmetyczne.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, proponowane rozwiązanie ma się przyczynić do poprawienia sytuacji finansowej przedsiębiorców świadczących te usługi, w tym mikro, małych i średnich przedsiębiorców operujących w tym sektorze. Obniżone stawki VAT mają zachęcić przedsiębiorców do wyjścia z szarej strefy przedsiębiorców, którzy dotychczas ukrywali przychody ze swojej działalności. Ponadto w sektorze tym – zarówno wśród usługodawców, jak i zatrudnionych pracowników – przeważają kobiety. Niższa stawka VAT ma ułatwić im prowadzenie działalności, co będzie miało wpływ na aktywizację zawodową kobiet. Twórca projektu rozporządzenia liczy także na zwiększenie dostępności usług na rynku dla konsumentów.

Wsparcie także dla osób posługujących się z alfabetem Braille’a

Oprócz wsparcia dla branży kosmetycznej, pomysłodawca rozporządzenia postanowił obniżyć podatek VAT do 8% także dla towarów, które pomagają osobom niewidomym i niedowidzącym w codziennym życiu. Chodzi tu przede wszystkim o maszyny i urządzenia umożliwiające posługiwanie się – zapisywanie i odczytywanie – tekstów zapisanych alfabetem Braille’a.

Stawką 8% będą objęte towary o następujących kodach CN:

  • ex 8442 30 00 Maszyny, urządzenia i wyposażenie – wyłącznie maszyny poligraficzne do pisma Braille’a,
  • ex 8471 Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączonewyłącznie urządzenia komputerowe do pisma Braille’a,
  • ex 8472 90 80 Maszyny do pisania dla niewidomych,
  • Urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille’a – bez względu na CN.

Chociaż obniżenie stawki VAT na wyżej wymienione towary i usługi na pewno wspomoże przedsiębiorców, to należy zaznaczyć, że stawka 0% VAT na żywność obowiązuje tylko do końca marca.

W następstwie decyzji Ministerstwa Finansów o nieprzedłużaniu po 31.03.2024 roku okresowego obniżenia stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze, od 1 kwietnia 2024 roku stawka VAT na żywność wróci do poziomu 5%.