Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Szkolenie AHK 15.05.19 – Praktyczne aspekty nowych obowiązków i procedur podatkowych dla biznesu – WHT i MDR

Szkolenie AHK 15.05.19 – Praktyczne aspekty nowych obowiązków i procedur podatkowych dla biznesu – WHT i MDR

Serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane wspólnie z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK)

ahk - Szkolenie AHK 15.05.19 - Praktyczne aspekty nowych obowiązków i procedur podatkowych dla biznesu – WHT i MDR

pt.:

Praktyczne aspekty nowych obowiązków i procedur podatkowych dla biznesu – WHT i MDR

które odbędzie się w Hotel Sheraton Poznań (ul. Bukowska 3/9) w Poznaniu

w terminie: 15 maja 2019 r.

w godzinach: 10:00-16:00

Celem tego szkolenia jest przekazanie informacji zarządzającym przedsiębiorstwami, a także pracownikom działów podatkowo-księgowych w zakresie najnowszych zmian w przepisach podatkowych i wynikających z nich obowiązkach raportowych w Polsce oraz zmian podejścia organów podatkowych w wybranych obszarach. W ramach seminarium omówione zostaną w szczególności najważniejsze praktyczne aspekty związane z transakcjami transgranicznymi (w tym pobór podatku u źródła) oraz obowiązki w zakresie raportowania schematów podatkowych.

Podczas spotkania nasi eksperci przedstawią poniższe tematy:

I. Podatek u źródła (WHT) 2019

1. Jakie płatności podlegają opodatkowaniu polskim podatkiem u źródła
2. Dostępne zwolnienia i obniżki w opodatkowaniu WHT
3. Jak w praktyce ma wyglądać obowiązkowa od 2019 „należyta staranność” 
4. Koncepcja rzeczywistego odbiorcy 
5. Nowy mechanizm rozliczeń na gruncie podatku u źródła 
   • Obowiązkowy pobór?
   • Kiedy ma zastosowanie? 
6. Omówienie rozwiązań 
   • Opinia zabezpieczająca  
   • Oświadczenia zarządu 
7. Procedura zwrotu podatku 
8. Przepisy przejściowe 
9. Wdrożenie wewnętrznych procedur w firmie – aspekty praktyczne

II. Aspekty transgraniczne polsko-niemieckie

1. Czy podatek u źródła zapłacony w Polsce można odzyskać w Niemczech? 
2. Jak wyglądają aspekty praktyczne na gruncie prawa niemieckiego? 

III. Raportowanie schematów podatkowych przez przedsiębiorców (MDR)

1. Europejski kontekst nowych regulacji 
2. Kogo dotyczy obowiązek raportowania?  
3. Co to jest schemat podatkowy 
   • Definicja schematu podatkowego 
   • Co to jest uzgodnienie? 
   • Ogólna i szczególna cecha rozpoznawcza 
4. Rodzaje schematów podatkowych 
   • Standaryzowany schemat podatkowy
   • Transgraniczny schemat podatkowy 
   • Jak rozumieć „korzyść podatkową”? 
   • Praktyczne przykłady schematów uzgodnień podlegających i nie podlegających obowiązkowi raportowania 
5. Co oznaczają kluczowe pojęcia: 
   • Korzystający 
   • Promotor 
   • Wspomagający 
6. W jakich terminach należy zgłaszać schematy podatkowe? 
7. Podmioty zobligowane do raportowania 
   • doradca podatkowy, adwokat, radca podatkowy (tajemnica zawodowa) 
   • notariusz, księgowy, dyrektor finansowy 
   • prawnik in-house
   • pracownik  
8. obowiązek wprowadzenia procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku raportowania 
9. przepisy przejściowe

III. Inne bieżące problematyczne kwestie podatkowe dotyczące niemieckich spółek posiadających podmioty zależne w Polsce

1. Praktyczne kwestie związane z VAT: 
    • JPK, centralny rejestr faktur, 
    • biała księga podatników, 
    • nadchodzące zmiany w VAT w zakresie transgranicznych transakcji towarowych (transakcje łańcuchowe i trójstronne, sprzedaż wysyłkowa) 
    • nowa matryca VAT 2020
2. Praktyczne kwestie związane z podatkiem dochodowym: 
    • ceny transferowe jako obszar wzmożonej weryfikacji przez organy podatkowe 
    • nowa niedostateczna kapitalizacja – limitowanie kosztów finansowania dłużnego wg nowych zasad 
    • lity obliczalności kosztów usług niematerialnych 
    • rosnące zainteresowanie procedurą APA 
    • ulgi B+R oraz IP Box 
    • minimalny podatek dochodowy 
3. Klauzula obejścia prawa i inne zmiany w Ordynacji Podatkowej

Prelegnci:

SławekOla - Szkolenie AHK 15.05.19 - Praktyczne aspekty nowych obowiązków i procedur podatkowych dla biznesu – WHT i MDR

Wszytskich zainteresowanych zapraszamy do zapisów. W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Podobne wpisy