Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Pierwsze orzeczenie z zastosowaniem wyroku TS UE

Pierwsze orzeczenie z zastosowaniem wyroku TS UE

Advicero Nexia wygrało sprawę podatnika, który w wyniku zdarzenia losowego utracił całą dokumentację zakupową, świadcząc jednocześnie usługi na rzecz podmiotów publicznych.

Jest to również jedno z pierwszych orzeczeń, w którym z sukcesem powołano się na wyrok TS UE (odliczenie zakupu usług hotelarskich i gastronomicznych przez podmiot turystyczny).

Znaczenie tego wyroku wyraża się jednak bardziej w dwóch następujących tezach dotyczących stosowania prawa krajowego:

Po pierwsze sąd nie zgodził się z poglądami organów podatkowych, iż tylko oryginały faktur, bądź ich duplikaty mogą stanowić podstawę do odliczenia podatku naliczonego, w sytuacji gdy te organy nie kwestionują w żaden sposób faktu ich wykorzystania przez podatnika do wyświadczenia usług własnych (których zakres mógł w pełni ustalić poprzez wezwania nabywców tych usług (podmiotów publicznych).

Po drugie dla Sądu nie ma racji organ obciążając podatnika obowiązkiem udowodnienia zakupów w sytuacji wykazania obiektywnych trudności w pozyskaniu tych dowodów przez podatnika.

W kontekście znanej praktyki fiskusa tezy te są przełomowe w zakresie możliwości udowodnienia prawa do odliczenia naliczonego VAT.

Po stronie zespołu TAX w Advicero Nexia sprawę prowadzili Mirosław Siwiński i Marta Leonkiewicz

(wyrok WSA we Wrocławiu, sygn. I SA/Wr 1732/15)

Podobne wpisy