Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / TSUE: Ładowanie aut elektrycznych dla VAT jest dostawą towarów – wyrok z 20 kwietnia 2023 r., C-282/22

TSUE: Ładowanie aut elektrycznych dla VAT jest dostawą towarów – wyrok z 20 kwietnia 2023 r., C-282/22

20 kwietnia 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne Naczelnego Sądu Administracyjnego wydał wyrok w sprawie wykładni dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006, L 347, s. 1), zmienionej dyrektywą Rady 2009/162/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. (Dz.U. 2010, L 10, s. 14) (zwanej dalej „dyrektywą” lub „dyrektywą 2006/112”).

Orzeczenie TSUE stanowi odpowiedź na istotną wątpliwość prawną, jak na gruncie VAT klasyfikować ładowanie aut elektrycznych. Zgodnie z dyrektywą, dostawa towarów oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel. Z kolei, świadczenie usług oznacza każdą transakcję, która nie stanowi dostawy towarów.

Według przyjętego stanowiska Trybunału, taka sprzedaż jest to dostawa towarów, a nie świadczenie usług. Co więcej, w wyroku zostało podkreślone, że dodatkowe czynności ułatwiające korzystanie ze stacji ładujących (udostępnienie ładowarki, wsparcie techniczne, umożliwienie dokonywania płatności etc.) są czynnościami pomocniczymi do czynności głównej jako jest dostawa towaru, czyli elektryczności. Z uwagi na swój charakter nie zmieniają klasyfikacji świadczenia, a o charakterze całości decyduje świadczenie główne.

Skutki wyroku dla podatników

Rozstrzygnięcie TSUE powinno ujednolicić linię interpretacyjną oraz orzeczniczą wobec uznawania ładowania elektrycznego auta jako sprzedaży towaru.

Wyrok TSUE harmonizuje wykładnię dyrektywy 2006/112. Dotychczas, istniała dwojaka interpretacja klasyfikacji ładowania aut elektrycznych. Podmioty uznające ładowanie aut za usługę będą musiały zmienić swoją politykę oraz skorygować ubiegłe rozliczenia z przedsiębiorcami zagranicznymi, z uwagi na to, że nie wykazywali VAT od takich transakcji biorąc pod uwagę miejsce świadczenia usługi a nie miejsce dostawy towaru. Ponadto, traktowanie ładowania aut jako dostawę towarów wpływa na miejsce opodatkowania, moment opodatkowania, stawkę podatku VAT czy termin wystawienia faktury.

Co istotne, orzeczenie trybunału może również kreować skutki na gruncie akcyzy oraz prawa energetycznego, gdyż w określonych przypadkach przy sprzedaży energii elektrycznej wymagane jest posiadanie koncesji na obrót energią elektryczną i rodzi ona opodatkowanie akcyzą.