Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Kto powinien płacić akcyzę za energię elektryczną stosowaną do ładowania samochodu?

Kto powinien płacić akcyzę za energię elektryczną stosowaną do ładowania samochodu?

O uznaniu przez TSUE w sprawie C 282/22 ładowania aut elektrycznych za dostawę towarów pisaliśmy ->tutaj<-. W niniejszej publikacji przybliżymy Państwu temat wpływu owego stanowiska Trybunału w kontekście ustalenia podatnika akcyzy od energii elektrycznej dla stacji ładowania samochodów, które jednocześnie same produkują energię elektryczną, np. z OZE.

Kto powinien płacić akcyzę?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 2ustawy o podatku akcyzowym, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest m.in. sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju. Nabywcą końcowym jest osoba, która nie posiada koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energii z wyjątkiem 4 wymienionych wprost w przepisach podmiotów, czyli praktycznie większość osób prawnych i fizycznych.  Przepis ustawy wskazuje również, że akcyza powinna być pobrana na etapie końcowym, tj. wobec ostatniej sprzedaży. Co więcej, w podatku akcyzowym istnieje zasada jednokrotnego opodatkowania, czyli obowiązek podatkowy w odniesieniu do danego wyrobu akcyzowego powinien powstawać tylko na jednym etapie obrotu – końcowym.

Możliwości posiadania przez stację ładującą energii i uzależnienie od tego bycie podatnikiem:

  • Stacja kupowała energię od posiadacza koncesji z zapłaconą akcyzą  – wtedy nie płaci akcyzy;
  • Stacja również sama produkowała energię (przez własną fotowoltaikę lub farmę wiatrową), którą odprzedawała w ramach swojej działalności.

Czy stacja ładująca sama produkująca energię elektryczną powinna być płatnikiem akcyzy?

Wyrok TSUE w sprawie uznania ładowania samochodów elektrycznych za dostawę towarów wpływa na opodatkowanie VAT tego rodzaju działalności, ale akcyzy bezpośrednio nie dotyczy. Wyrok ten bowiem stwierdza, iż elementy usługowe tego typu działalności muszą być zaliczone do wartości dostawy towarów w VAT. Powstaje pytanie jak ten wyrok ma przełożenie na opodatkowanie akcyzą? Wprost przełożenia nie ma, gdyż w akcyzie świadczenie usług nie podlega opodatkowania. Wyrok ten jednak zwraca uwagę na problem opodatkowania tego typu działalności, a w akcyzie świadomość opodatkowania nie jest zbyt duża.

Sytuację, gdy stacja ładująca nie korzysta z energii elektrycznej zakupionej od posiadacza koncesji, lecz sama produkuje energię elektryczną i ją sprzedaje oznacza wprost wykonania wspomnianej na wstępie czynność podlegającej opodatkowaniu – jeżeli nabywca sam koncesji również nie posiada. Wtedy dochodzi do sprzedaży tej energii od stacji ładującej, więc jako sprzedawca powinna zapłacić akcyzę,        a energie tę wyodrębnić od energii zakupionej z akcyzą. Podmiot bowiem produkujący energię i ją sprzedający nie podlega zwolnieniu od akcyzy przewidzianego dla małych (do 1MW) instalacji OZE, gdyż nie zostawia jej dla swojego użytku, a ją odprzedaje.

Podsumowując, w sytuacji gdy stacja ładująca samochód elektryczny posiada własne źródło energii elektrycznej – z którego pobiera energię, a następnie sprzedaje osobie ładującej samochód – powinna płacić akcyzę ze względu na brak naliczenia akcyzy od energii wyprodukowanej we własnym zakresie, a nie zakupionej od innego podmiotu. Należy również zwrócić uwagę kiedy podatnik sprzedaje zakupioną i wyprodukowaną we własnym zakresie energię. Z tego względu, powinien mieć techniczną możliwość wyliczenia ilości sprzedanej energii, która jest wyprodukowana we własnym zakresie.