Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | Employer Solutions: Pracownicze plany kapitałowe

Advicero Nexia | Employer Solutions: Pracownicze plany kapitałowe

Pracownicze plany kapitałowe – Tura III

1. Kto jest zobowiązany do odprowadzania składek na PPK od listopada 2020?

Obowiązkiem PPK zostaną objęte firmy tzw. III transzy tzn. pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 osób wg. stanu na dzień 31.12.2019r. a także Pracodawcy, którzy wg. stanu na dzień 30.06.2019 zatrudniali co najmniej 50 pracowników, ale z powodu epidemii koronawirusa nie zdecydowali się na wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych od kwietnia 2020 roku (w II transzy).

2. Jakie są terminy wprowadzenia PPK w firmie?

Z dniem 1 lipca 2020 roku Pracodawcy wymienieni w punkcie 1 automatycznie zostali włączeni do rządowego programu emerytalnego. Pracodawcy Ci mają obowiązek do realizacji poszczególnych zadań:

  • najpóźniej do dnia 27.10.2020r. podpisać umowę o zarządzanie PPK z instytucją finansową
  • najpóźniej do dnia 10.11.2020r. podpisać umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową

3. W jaki sposób powinno się wybierać firmę, która będzie zarządzała środkami pracowników?

Wybór instytucji finansowej powinien być uzgodniony przez Pracodawcę z zakładową organizacją związkową działającą w zakładzie pracy lub z reprezentacją pracowników wyłonioną spośród zatrudnionych. Pracodawca nie może dokonać wyboru instytucji zarządzającej środkami PPK w sposób jednostronny.

Lista instytucji, które zostały wpisane do ewidencji PPK i oferują zarządzanie środkami gromadzonymi w PPK, wraz z ich ofertą, znajduje się na Portalu PPK www.mojeppk.pl

Z wybraną instytucją finansową Pracodawca podpisuje umowę o zarządzanie PPK, która powinna zostać zawarta w postaci elektronicznej, nie później niż 10 dni przed upływem terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

4. Zasady uczestnictwa w PPK

Pracodawca dokonuje wpłat do PPK wyłącznie za osoby zatrudnione tj. za pracowników oraz osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług np. kontrakty menedżerskie a także członków rad nadzorczych; jeżeli osoby te podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Możliwość zawarcia umowy o prowadzenie PPK zależy od wieku zatrudnionej osoby i przedstawia się następująco:

image - Advicero Nexia | Employer Solutions: Pracownicze plany kapitałowe

5. W jakiej wysokości należy odprowadzać składki do PPK i kiedy należy je odprowadzać do instytucji finansowej?

Pracodawca i pracownik jako uczestnik Pracowniczych Planów Kapitałowych finansują wpłaty podstawowe z własnych środków. Ponadto, zarówno Pracownik jak i Pracodawca mogą zdecydować o dokonywaniu wpłat dodatkowych.

image 1 - Advicero Nexia | Employer Solutions: Pracownicze plany kapitałowe

6. Czy wpłaty do PPK dokonywane przez Pracodawcę są przychodem podlegającym oskładkowaniu i opodatkowaniu?

Wysokość składki na PPK finansowanej przez Pracodawcę nie jest wliczana do podstawy, od której pobierane są obowiązkowe składki na ubezpieczenia w ZUS. Stanowi jednak przychód podlegający opodatkowaniu. Przychód powstanie zarówno od składki podstawowej jak i dobrowolnej finansowanej przez podmiot zatrudniający.

7. Czynności wymagane do wdrożenia PPK

image 2 - Advicero Nexia | Employer Solutions: Pracownicze plany kapitałowe

W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji:

Paulina Marcula, pmarcula@advicero.eu – prawo pracy, zagadnienia z obszaru kadr i płac

Aneta Bugalska, abugalska@advicero.eu – kwestie księgowe, płacowe i rachunkowe

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, kklimkiewicz@advcero.eu – usługi podatkowe, Global Mobility Tax Services

Podobne wpisy