Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / SLIM VAT 3 – transakcje łańcuchowe

SLIM VAT 3 – transakcje łańcuchowe

Kolejna ze zmian zaproponowanych w ramach pakietu SLIM VAT 3, zmieniająca ustawę o VAT, dotyczy transakcji łańcuchowych. Jest to trzecia zmiana w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych, którą zaproponowano w projekcie ustawy obok samego WDT i WNT, o których pisaliśmy na naszym blogu.

Transakcje łańcuchowe

Transakcje łańcuchowe to transakcje, w których te same towary są przedmiotem kolejnych dostaw oraz są wysyłane lub transportowane bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego w kolejności nabywcy. Wówczas, zgodnie z art. 22 ust. 2wysyłkę lub transport przyporządkowuje się wyłącznie jednej dostawie.

W przypadku transakcji łańcuchowych, jeden z kluczowych aspektów stanowi zatem kwestia odpowiedniego przyporządkowania transportu. W zależności od odpowiedniego rozpoznania podmiotu pośredniczącego, rodzaju podanego numeru identyfikacyjnego oraz tego, który podmiot z łańcucha wysyła/transportuje dany towar – różne może być przyporządkowanie wysyłki lub transportu do odpowiedniej z kolei dostawy.

Reżim uznanego dostawcy

Wprowadzony pakietem VAT e-commerce, reżim uznanego dostawcy (do którego odnosi się art. 7a ustawy o VAT) stanowi, że w przypadku gdy podatnik ułatwia, poprzez użycie interfejsu elektronicznego, takiego jak platforma, platforma handlowa, portal lub podobne środki („interfejs elektroniczny”), sprzedaż na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro, uznaje się, że podatnik ten samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy.

Co więcej, w przypadku gdy podatnik ułatwia, poprzez użycie interfejsu elektronicznego, dokonanie na terytorium Unii Europejskiej przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej:

  • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub
  • dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem

– uznaje się, że podatnik, który ułatwia tę dostawę, samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy.

Co się zmieni?

Zgodnie z powyższym art. 7a, do transakcji z użyciem interfejsu elektronicznego ma zastosowanie szczególna zasada alokacji. Wysyłka lub transport towarów są przyporządkowane dostawie dokonanej przez podatnika, który ułatwia dostawę towarów poprzez użycie interfejsu elektronicznego (np. platformy handlowej działającej w sektorze e-commerce).

Do transakcji takich nie znajdują zatem zastosowania wyżej opisane przepisy art. 22 ust. 2-2d, dotyczące alokacji transportu w dostawach łańcuchowych. Zmiana, zgodnie z którą nie będzie do nich zaliczany także ustęp 2e, czyli sposób przyporządkowania wysyłki w zależności od podmiotu organizującego ją  jest zatem raczej jedynie doprecyzowująca, jednak mimo wszystko należy ocenić ją pozytywnie ze względu na fakt, iż w sposób oczywisty zaneguje ona możliwe dywagacje na temat odpowiedniego sposobu rozliczania danego rodzaju transakcji.

***

Aktualnie projekt znajduje się na etapie sprawozdania Komisji Finansów Publicznych po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu, a proces legislacyjny można śledzić -> tutaj <-.  Zgodnie z najnowszą wersją ustawy z 30 marca 2023 roku, wejście w życie nowego brzmienia ustawy w odniesieniu do większości przepisów zostało ponownie przesunięte z 1 kwietnia 2023 r na 1 lipca 2023.