Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / SLIM VAT 3 – zmiany w zakresie WDT

SLIM VAT 3 – zmiany w zakresie WDT

Kolejne ze zmian zaproponowanych w ramach pakietu SLIM VAT 3 zmieniające ustawę o VAT dotyczą transakcji wewnątrzwspólnotowych. Kolejne ze zmian zaproponowanych w ramach pakietu SLIM VAT 3 zmieniające ustawę o VAT dotyczą transakcji wewnątrzwspólnotowych. Aktualnie projekt projekt wrócił z Senatu do Sejmu, a proces legislacyjny można śledzić -> tutaj <-

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów obecnie

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, podatnik w przypadku braku posiadania wymaganych dokumentów potwierdzających dokonanie WDT, zobowiązany jest do wykazania takiej transakcji jako dostawy krajowej (z zastosowaniem krajowej stawki VAT). Po otrzymaniu dokumentów, przysługuje mu jednak prawo do skorygowania transakcji – wówczas ma on możliwość rozliczenia jej ze stawką 0% i wykazania w rozliczeniu za okres w jakim dostawa została dokonana.

Powyższe regulacje budziły jednak szereg problemów praktycznych. W sytuacjach, gdy  faktura zostaje wystawiona dopiero w następnym miesiącu po dokonaniu dostawy albo faktura nie zostaje wystawiona do 15 dnia tego miesiąca – w obu przypadkach powoduje to powstanie obowiązku podatkowego w następnym okresie rozliczeniowym niż okres, w którym dokonano dostawy.

Jak zatem widać, obowiązek podatkowy z tytułu WDT wcale nie musi być tożsamy z momentem dokonania dostawy. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy z tytułu WDT powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy. Moment dokonania dostawy może wystąpić wcześniej niż moment powstania obowiązku podatkowego, zatem okresy rozliczeniowe mogą być obecnie różne – w zależności od fizycznego przesunięcia towaru na terytorium kraju czy momentu  wystawienia faktury.

Jakie zmiany są planowane?

Zgodnie z projektem ustawy, taka transakcja ma być deklarowana za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania przez podatnika dostawy.

W założeniu ma to uprościć zatem przepisy już od dawna powodujące problemy podatnikom. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać już od dnia wejścia w życie nowelizacji. Jednak co istotne znajdą one odniesienie nie tylko do transakcji dokonywanych po wejściu w życie nowych przepisów, ale także tych przed. Nieistotne zatem będzie moment faktycznej dostawy – czy miała ona miejsce przed czy po nowelizacji.

Warto dodać, iż poza korektą JPK_V7 podatnik będzie zobligowany jeszcze do korekty informacji podsumowującej VAT-UE za okres w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WDT.

Kierunek tej nowelizacji jest jednak nie do końca zgodny z postulatami podatników. Co prawda stanowi w pewien sposób uproszczenie rozliczeń, jednak ustawodawca nie zdecydował się na spełnienie proponowanych przez podatników sugestii, aby WDT traktowane były na równi z eksportem, w którym w analogicznym przypadku korekty dokonywane są na bieżąco – w momencie otrzymania opóźnionych dokumentów potwierdzających wywóz towaru. Jest to więc wygodniejsze i prostsze rozwiązania niż obecna i planowana regulacja w zakresie WDT.

***

Zgodnie z początkowo przyjętym terminem wejścia w życie, SLIM VAT 3 miał obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Wskutek opóźnienia prac legislacyjnych, termin ten został jednak odroczony w czasie do 1 kwietnia 2023 roku.