Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Od 1 stycznia 2021 praktyki i staże objęte zwolnieniem z PIT do 26 roku życia

Od 1 stycznia 2021 praktyki i staże objęte zwolnieniem z PIT do 26 roku życia

Zgodnie z przyjętą ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. (ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2123) od dnia 1 stycznia 2021 roku rozszerzony zostanie katalog przychodów, które kwalifikować będą się do zwolnienia z PIT w przypadku osób zatrudnionych, które nie ukończyły 26 roku życia.

Zwolnieniem z PIT dla młodych od stycznia 2021 zostaną objęte również staże i praktyki absolwenckie. Jest to realizacja zapowiadanej niedawno obietnicy premiera Mateusza Morawieckiego, o której pisaliśmy na łamach naszego bloga w miesiącu październiku. https://www.nexiaadvicero.eu/praktykanci-i-stazysci-bez-pit/

W ustawie zmianie uległ art. 21 ust 1 pkt 148:

„a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,

b) z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,

c) z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244),

d) z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

– otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.”

Ulga obowiązywała będzie w stosunku do wymienionych powyżej przychodów osiąganych od 1 stycznia 2021 i nie ma zastosowania do lat ubiegłych. Limit przychodów podlegających zwolnieniu z PIT dla osób do 26 roku życia w 2021 nie ulegnie zmianie i wyniesie 85 528 zł.