Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące uproszczonego sprawozdania o transakcjach z podmiotami powiązanymi

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące uproszczonego sprawozdania o transakcjach z podmiotami powiązanymi

W dniu 23 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedź na interpelację poselską dotyczącą uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (sprawozdanie CIT/TP i PIT/TP).

W interpelacji Ministerstwo Finansów wyjaśniło wątpliwości dotyczące wypełnienia formularza CIT/TP (analogicznie PIT/TP). Przypomnijmy, że stosowanie do art. 27 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (oraz art. 45 ust, 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), podatnicy obowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 000 000 euro, dołączają do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. W odpowiedzi na interpelację, Ministerstwo Finansów wskazało, że:

  • przez pojęcie „przychody” użyte w sformułowaniu „procentowy udział w przychodach” należy rozumieć sumę wszystkich pozycji przychodowych z rachunku zysków i strat,
  • stan posiadania udziału w kapitale zakładowym (pola 8-11) należy odnosić do każdego dnia roku podatkowego (pola powinny być zaznaczone jeżeli w którymkolwiek dniu roku podatkowego podatnik spełnia ten warunek),
  • w przypadku transakcji jednego typu dokonywanych z kontrahentami z różnych krajów, podatnik powinien je zsumować i wykazać w jednym sprawozdaniu.