Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / VAT w energii elektrycznej

VAT w energii elektrycznej

Opodatkowanie VAT odsprzedaży energii elektrycznej najemcom

Temat tzw. refakturowania opłat za media wzbudził wśród wynajmujących wiele pytań dotyczących stawki VAT wskazanej na fakturze. Problemowy okazał się bowiem fakt, iż stawka VAT dla energii elektrycznej wynosi 5%, natomiast dla usług dystrybucji jest to już 23%. Poniżej przedstawiamy Państwu obecne stanowisko organów i odpowiednią podstawę prawną regulującą tą kwestię.  

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-42/14 wskazano, iż dostawa energii jest transakcją odrębną od najmu i powinna być opodatkowana stawką właściwą dla energii, pod warunkiem, że wyodrębnienie nie będzie miało charakteru sztucznego. W takiej sytuacji bowiem, sprzedaż energii stanowi usługę kompleksową.

Oznacza to, że z punktu widzenia prawnego w przypadku odsprzedaży energii elektrycznej najemcom, wynajmujący traktowany jest jako usługodawca, a najemca jako usługobiorca. Przypomnijmy, iż obecnie energia elektryczna opodatkowana jest stawką VAT 23%, a zgodnie z ustawą o VAT, wszelkie postacie energii traktowane są jak towary. Jeżeli więc zaliczenie jej do kwoty najmu miałoby charakter sztuczny, w szczególności najemca ma możliwość zawarcia sam umowy na dostawę energii elektrycznej (na co zwrócił uwagę TS UE), to nie można zastosować stawki dla najmu.

Zgodnie z przepisami, wynajmujący chcący wystawić refakturę kosztów mediów, robi to w ten sam sposób co pierwotny dostawca mediów. Obowiązek podatkowy po stronie wynajmującego powstaje natomiast w chwili wystawienia faktury z tytułu dostaw energii elektrycznej, najmu lub usług o podobnym charakterze (art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT). W przypadku wystawienia faktury z opóźnieniem bądź braku jej wystawienia, obowiązek podatkowy powstaje z upływem terminu wystawienia faktury lub z upływem terminu płatności (art. 19a ust. 7 ustawy o VAT).

Stawka VAT przy montażu fotowoltaiki

Dzięki przyjętej 11 września 2019 r. przez Sejm poprawce nr. 5 do ustawy o Prawie do Ochrony Środowiska, ujednolicona została stawka VAT dot. paneli fotowoltaicznych i obecnie wynosi 8% dla wszystkich podatników, którzy wykorzystują panele fotowoltaiczne w celach prywatnych. Przypomnijmy, że przed zmianą przepisów linia interpretacyjna była rozbieżna, a stawka podatku zależała od miejsca montażu paneli, co często decydowało na niekorzyść podatników.

Dla przedsiębiorstw i podmiotów wykorzystujących fotowoltaikę w celach gospodarczych, obowiązująca stawka VAT wynosi 23%.

Dostawa paneli fotowoltaicznych objęta jest natomiast stawką 23%. W przypadku dostawy z montażem, zgodnie ze stanowiskiem organów podatków (WIS nr 0111-KDSB2-1.440.280.2021.8.AM), jest to usługa kompleksowa, która podlega stawce 8%.

Ładowanie pojazdów elektrycznych

O ładowaniu pojazdów elektrycznych pisaliśmy już tutaj: https://www.nexiaadvicero.eu/ladowanie-samochodow-elektrycznych-jako-usluga/. Warto jednak przypomnieć sobie zasady rozliczania podatku VAT, bo jest to temat, który w najbliższym czasie będzie coraz bardziej popularny.

W wyroku TSUE C-282/22, spółka zamierzała prowadzić działalność polegającą na instalowaniu i eksploatacji ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Świadczenie spółki polegało na:

  • udostępnianiu urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych,
  • zapewnieniu przepływu energii elektrycznej o odpowiednio dostosowanych parametrach do akumulatorów tego pojazdu,
  • niezbędnego wsparcia technicznego dla użytkowników,
  • udostępnieniu aplikacji umożliwiających użytkownikom rezerwację konektora, podgląd historii transakcji oraz wpłatę środków do portfela cyfrowego celem wykorzystania do płatności za ładowanie.

Pytanie spółki dotyczyło interpretacji wyżej wymienionych świadczeń jako „świadczenia usług” w rozumieniu art. 8. Ustawy o VAT. Trybunał Sprawiedliwości orzekł na niekorzyść strony. W swoim stanowisku TSUE przytoczył art. 14 ust. Dyrektywy 2006/112/WE, który reguluje pojęcie „dostawy towarów”, jako przeniesienia prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel. Co więcej, to dostawa energii jest świadczeniem głównym, więc to ono determinuje odpowiednie zasady opodatkowania.

Co wyrok TSUE oznacza dla podatników?

Ładowanie pojazdów podatkowo uznawane jest jako dostawa towarów, co przekłada się również na:

  • miejsca świadczenia – miejsce, w którym w momencie sprzedaży znajduje się energia elektryczna,
  • powstanie obowiązku podatkowego – w momencie wystawienia faktury,
  • termin wystawienia faktury – w terminie nie późniejszym niż moment upływu terminu płatności,
  • stawka VAT – dla dostawy towarów, stawka wynosi 23%.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania bądź potrzebują wsparcia w zakresie podatku VAT w energii elektrycznej i nie tylko, zapraszamy do kontaktu ze specjalistami Advicero.