Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Slim VAT 3, a zmiany w zakresie WIS i odliczeń częściowych

Slim VAT 3, a zmiany w zakresie WIS i odliczeń częściowych

Dnia 1 lipca 2023 r. w życie weszły przepisy wprowadzone przez pakiet Slim VAT 3. Celem pakietu jest uproszczenie regulacji obowiązujących przy rozliczeniach podatku VAT.

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

Wraz z wprowadzeniem pakietu Slim VAT 3, wiążąca informacja stawkowa (WIS) wydawana jest tylko przez Dyrektora Informacji Skarbowej, który może zmieniać i uchylać wcześniej wydane WIS. Uregulowane zostały również zasady dot. okresu na jaki wydana zostanie WIS. Od 1 lipca 2023 r. jest to okres 5 lat, począwszy od dnia następującego po jej doręczeniu, zakładając, że nie dojdzie do wygaśnięcia, odwołania bądź zmiany. Do wygaśnięcia wiążącej informacji stawkowej może dojść w przypadku przedawnienia się podstawy prawnej stawki podatku, klasyfikacji statystycznej bądź stawki podatku odpowiadającej produktowi lub usłudze.

Kolejną zmianą wprowadzoną przez Slim VAT 3 jest bezpłatne wydawanie WIS, pod warunkiem, że nie wymaga ono przeprowadzenia dalszych analiz i badań. Zgodnie z przepisami, jeżeli wydawanie informacji wiążącej wymaga przeprowadzenia badań, podatnik ma 7 dni na dostarczenie odpowiednich dokumentów. Jeżeli dokumenty nie zostaną dostarczone, organy mają prawo do nierozpatrzenia wniosku. Ta decyzja nadal podlega jednak odwołaniu przez podatnika.

Należy również wspomnieć, że podatnicy wnioskujący o wydanie WIS będą musieli złożyć dokument na zaktualizowanym wzorze, który dostępny jest na stronie internetowej Krajowej Informacji Skarbowej.

Najważniejszą zmianą w zakresie WIS jest jednak zakres obowiązywania podmiotowego: otóż w ww okresie ma ona obowiązywać zarówno organ, jak i podatnika. Dla tego ostatniego niekorzystna WIS może okazać się kłopotliwa i oznaczać konieczność zmiany parametrów świadczenia, aby „uciec” z tego zakresu obowiązywania.

Odliczenia częściowe

Pakiet Slim VAT 3 uregulował również przepisy dotyczące odliczeń częściowych VAT. Obecnie, podatnik ma prawo sam przyjąć proporcję wstępną, o której następnie musi zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Przypomnijmy, że przed wprowadzeniem Slim VAT 3, proporcja wstępna była ustalana wspólnie przez naczelnika i podatnika.

Zmiany zaszły także w zaokrąglaniu proporcji VAT. Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli proporcja nie przekracza 98%, podatnik może zaokrąglić ją do 100% tylko w przypadku kwot naliczonego podatku VAT niepodlejących odliczeniu nie większych niż 10 000 PLN w skali roku. Poprzednio, kwota maksymalna w tej sytuacji wynosiła tylko 500 PLN w skali roku.

Co więcej, pojawił się nowy przepis wprowadzający możliwość rezygnacji z rocznej korekty podatku VAT, który został naliczony w przypadku nieprzekroczenia przez różnicę między proporcją wstępną, a proporcją ustaloną 2 punktów procentowych.

W sytuacji, gdy proporcja ustalona dla zakończonego roku podatkowego jest mniejsza niż proporcja wstępna, podatnik będzie mógł zrezygnować z korekty jeżeli kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu wynikająca z różnicy między ustalonymi proporcjami nie przekracza 10 000 zł.