Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Slim VAT 3, a zmiany w WNT i WDT

Slim VAT 3, a zmiany w WNT i WDT

Dnia 1 lipca 2023 r. w życie weszły przepisy wprowadzone przez pakiet Slim VAT 3. Celem pakietu jest uproszczenie regulacji obowiązujących przy rozliczeniach podatku VAT.

Neutralność WNT

WNT, czyli wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się jako nabycie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, które w wyniku dokonywanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu (Ustawa o VAT, art. 9 ust. 1).

Zgodnie z nowowprowadzonymi regulacjami, podatnik nie jest już zobowiązany do posiadania faktury wystawionej przez kontrahenta, aby mógł odliczyć podatek VAT wynikający z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zniesiony został również obowiązek kontroli terminu 3 miesięcy oraz obciążenia finansowe, w przypadku przekroczenia terminu. Obecnie, jedynym warunkiem odliczenia podatku VAT jest wykazanie kwoty podatku należnego w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu. Zmiana przepisów wynika z usunięcia art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. a oraz ust. 10g i 10h ustawy o VAT.

WDT

WDT, czyli wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów jest rozumiana z kolei jako transakcja dostawy towarów, podczas której podatnik prowadzący działalność gospodarczą otrzymuje prawa do rozporządzania otrzymanymi towarami jak właściciel. Aby dostawa towarów była jednak traktowana jako WDT, muszą zostać spełnione warunki wymienione w art. 42 ust. 1. Ustawy o VAT.

Przed wprowadzeniem pakietu Slim VAT 3, aby móc skorzystać ze stawki VAT 0%, podatnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów potwierdzających wywóz towarów w terminie wystąpienia złożenia deklaracji podatkowej. Zgodnie z art. 42 ust. 12 Ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie złożył wyżej wspomnianych dokumentów za:

  1. okres kwartalny – podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży ust. 3, za ten okres; podatnik wykazuje tę dostawę w ewidencji, o której mowa w art. 109 obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży ust. 3, za następny okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres rozliczeniowy nie posiada dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
  2. okres miesięczny – podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży ust. 3, za ten okres; podatnik wykazuje tę dostawę w ewidencji, o której mowa w art. 109 obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży ust. 3, za kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatnik za ten kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres rozliczeniowy nie posiada dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

W sytuacji późniejszego otrzymania dokumentów potwierdzających wywóz, aby skorzystać ze stawki VAT 0%, podatnik musiał skorygować JPK oraz wykazać, że dostawa ze stawką 0% miała miejsce. Problematyczny był jednak fakt, że data dostawy i data wystawienia faktury nie pokrywały się.

Dzięki zmianom wprowadzonym przez pakiet Slim VAT 3, podatnik, który po wykazaniu stawki krajowej otrzyma dokumenty potwierdzające wywóz, wykazuje WDT ze stawką 0% nie za okres, w którym odbyła się dostawa, a za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Warto przypomnieć, że w przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych, obowiązek podatkowy występuje w dniu wystawienia faktury, nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po dokonaniu dostawy.