Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Rozszerzenie zakresu obowiązku dostarczania JPK_VAT

Rozszerzenie zakresu obowiązku dostarczania JPK_VAT

Z dniem 1 lipca 2018 weszły w życie przepisy prawne rozszerzające zakres obowiązków związanych z dostarczaniem Jednolitych Plików Kontrolnych na potrzeby Urzędów Skarbowych. Z tym dniem kolejne struktury (obok obowiązkowej JPK_VAT) zostały aktywowane jako przekazywane na żądanie Organów Skarbowych w trakcie kontroli.

Pliki te to:

  1. JPK_PKPIR dla przedsiębiorców prowadzących księgę przychodów i rozchodów
  2. JPK_EWP dla przedsiębiorców prowadzących ewidencję przychodów przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  3. JPK_KR dla przedsiębiorców prowadzących ewidencję na pełnych księgach rachunkowych
  4. JPK_MAG dla przedsiębiorców posiadających magazyn/magazyny
  5. JPK_FA dla przedsiębiorców wystawiających faktury sprzedaży
  6. JPK_WB dotyczy rachunków bankowych używanych w ramach prowadzonej działalności.

Pliki JPK_PKPIR, JPK_EWP oraz JPK_KR powinny być generowane bezpośrednio z systemu księgowego.

Natomiast JPK_MAG oraz JPK_FA powinien być generowany bezpośrednio z systemu informatycznego obsługującego magazyn lub też systemu w którym wystawiane są faktury sprzedaży.

JPK_MAG obejmuje pełne dane o:

– przyjęciach zewnętrznych (PZ)

-wydaniach zewnętrznych (WZ)

-przesunięciach międzymagazynowych (MM)

-rozchód wewnętrzny (RW)

JPK_FA zawiera w chwili obecnej dane o fakturach sprzedaży, ale niewykluczone że w przyszłości zostanie rozszerzona o dane o fakturach zakupu.

JPK_WB jest dostarczane przez banki na żądanie Urzędu Skarbowego.

W związku z powyższym rekomendujemy kontakt z Państwa dostawcami oprogramowania w celu potwierdzenia możliwości wygenerowania plików JPK_MAG oraz JPK_FA w programach stosowanych w Państwa praktyce, na wypadek kontroli podatkowej.

This post is also available in: en - Rozszerzenie zakresu obowiązku dostarczania JPK_VATEN