Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Quick fixes czyli szybkie korekty w VAT

Quick fixes czyli szybkie korekty w VAT

Quick fixes stanowią zmiany w podatku VAT implementowane na poziomie wspólnotowym, jeśli zostaną uchwalone w polskich przepisach krajowych 2019 r. to powinny w pełni wejść w życie od 1 stycznia. Przede wszystkim możemy mówić o kolejnej próbie uszczelniania poboru VAT i walka z uchylaniem się od opodatkowania. Przy wspólnotowych transakcjach stawka 0% jest bardzo kuszącym instrumentem do wyłudzeń, których Unia Europejska chce się pozbyć na stałe. 

Na kogo te zmiany będą miały wpływ i jaki jest ich cel? Mają one na celu uproszczenie i zharmonizowanie obecnych przepisów dotyczących podatku VAT od handlu międzynarodowego, tak aby zniwelować ujednolicić obecne różnice w krajach UE na gruncie prawnym. W szczególności znaczenie dla przedsiębiorstw zajmujących się transgranicznym handlem towarami w Unii Europejskiej. Podstawy prawne na, których bazują „szybkie naprawy”, to Dyrektywa VAT oraz Rozporządzenie wykonawcze Rady 2018/1912, zmieniające 282/2011. Oczywiście fakt, że część tych zmian zapisano w akcie rangi Rozporządzenia powoduje, iż już można je stosować Rozporządzenia stosuje się bowiem bezpośrednio, bez potrzeby ich implementacji do krajowego porządku prawnego. To jednak co wynika tylko z Dyrektywy VAT trzeba wprowadzić do polskich przepisów – stąd projekt ich zmiany.

Link do rozporządzenia:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1912&from=EN

Obszary jakimi zostaną objęte zmiany to: ujednolicenie zasad dotyczących magazynów call of stock, uproszczenia w transakcjach łańcuchowych, ważny numer VAT jako uprawnienie do 0% stawki przy WDT. Zmiany pojawią się głównie na 3 płaszczyznach:

  • 0% dla WDT

To zmiany, które stawiają na weryfikacje wewnątrzwspólnotowego podatnika. Obecnie uwarunkowania zezwalające na zastosowanie stawki 0% są zawarte w artykule 42 ustawy o VAT. Po zmianach konieczne będzie posiadanie ważnego numeru VAT UE, a taki numer będzie musiał być zweryfikowany w systemie VIES i przekazany dostawcy przez nabywcę- jako materialny warunek zastosowania zwolnienia. Służyć on będzie do rozróżnienia między rzetelnymi i nierzetelnymi podatnikami. Część z nich (tzn. te zaostrzające wymogi dokumentacyjne dla WDT) wprowadzono rozporządzeniem wykonawczym Rady UE, a więc musimy stosować je bezpośrednio (bez konieczności wdrażania do ustawy o podatku od towarów i usług). Co więcej obie strony będą musiały posiadać co najmniej 2 dowody takiej transakcji, pochodzące od niezależnych podmiotów każdy i potwierdzenie wysyłki towarów.

  • Transakcje łańcuchowe

Obecnie transakcje łańcuchowe jako procedura w różnych krajach wspólnoty działać może na innych zasadach. To transakcja, w której uczestniczą minimum 3 podmioty. Nowe zmiany mają na celu określenie miejsce dostawy, z którą transport powinien być powiązany. Wysyłkę lub transport przypisuje się wyłącznie do dostawy dokonanej do podmiotu pośredniczącego czyli dostawcę innego niż pierwszy w łańcuchu. Natomiast gdy podmiot pośredniczący przekaże dostawcy numer VAT z państwa z którego towary są wysyłane wtedy dostawę przypisuje się podmiotom pośredniczącym.

  • Magazyn typu call-off stock

To ujednolicenie systemu składów konsygnacyjnych czyli miejsce przechowywania towarów na terenach kraju, w którym prowadzimy dostawę towarów. W słowniczku ustawy podatku od towaru i usług: magazynie konsygnacyjnym – miejsce przechowywania na terytorium kraju towarów należących do podatnika podatku od wartości dodanej przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do tego miejsca, z którego podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE, przechowujący towary, pobiera je, a przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel następuje w momencie ich pobrania. Istotnym jest, że do prowadzenia takiego typu magazynu koniecznym jest złożenie odpowiedniej informacji, a nie zawiadomienie będzie karane grzywną.

Co do różnic magazynów konsygnacyjnych i call-off stock to główną będzie możliwość wykorzystania ich do działalności handlowej. Skróci się również czas przetrzymywania towarów w takim magazynie do 12 miesięcy (w MK 24 miesiące) bez powstania obowiązku podatkowego na podstawie pobrania.

Na implementacje Quick fixes do polskich przepisów  na polski podwórku będziemy musieli chwile poczekać, jeśli wszystko pójdzie pomyślnie zmiany wejdą w życie od 1 stycznia. Poniżej przedstawiamy link do ścieżki legislacyjnej:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322050/katalog/12601964#12601964

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Katarzyną Klimkiewicz-Deplano pod adresem kklimkiewicz@advicero.eu lub pod numerem telefonu +22 378 17 10 lub 602 338 215.