Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Pulpit pracownika i kierownika

Pulpit pracownika i kierownika

Aby wyjść naprzeciw łatwiejszemu zarządzaniu danymi kadrowo-płacowymi pracowników naszych klientów, postanowiliśmy wdrożyć w naszej firmie platformę pracowniczą (Pulpit Pracownika i Kierownika). Jest to wygodne narzędzie umożliwiające generowanie oraz zarządzanie wnioskami pracowniczymi i czasem pracy on-line z dowolnego miejsca. Korzystając z Pulpitów pracownicy mają stały dostęp do informacji o czasie pracy, stanie urlopów, o wynagrodzeniu, mogą przeglądać swoje paski płacowe czy pobierać deklaracje podatkowe. Kadra kierownicza zyskuje możliwość zdalnego zarządzania czasem pracy podległych pracowników oraz zatwierdzania otrzymywanych wniosków. Pulpity oszczędzają czas pracowników i managerów, przyspieszają realizację operacji kadrowych ograniczając liczbę papierowych dokumentów w obiegu.

Platforma jest przeznaczona zarówno dla pracowników jak i kierowników, może być dobrym rozwiązaniem w małej jak i dużej firmie. Jest to narzędzie połączone z systemem kadrowo-płacowym Enova365, łatwe w obsłudze, możliwe do użytkowania z poziomu strony www jak i aplikacji. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem.

Platforma internetowa Pulpit Pracownika wraz z Pulpitem Kierownika to wygodne narzędzie do zarządzania danymi kadrowo-płacowymi przez pracowników i ich przełożonych. Platforma zawiera te same dane kadrowo-płacowe, które znajdują się w systemie kadrowo-płacowym enova365. Jest ona możliwa do użytkowania poprzez stronę www oraz jako aplikacja na urządzeniach mobilnych.
Rozwiązanie jest dostępne w języku polskim oraz angielskim.

1. PULPIT PRACOWNIKA

Korzystanie z Pulpitu pracownika umożliwia pracownikowi:

 • Dostęp do danych kadrowych (adresy, dane US, nr konta bankowego, informacje o szkoleniach BHP i ich ważności, informacje o badaniach lekarskich i ich ważności, informacje o zawartych umowach o pracę lub zlecenie),
 • Generowanie wniosków kadrowych, np. zmiana danych osobowych, zmiana US, zmiana nr konta, zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia,
 • Dostęp do wszystkich pasków płacowych,
 • Dostęp do kart wynagrodzeń i kart przychodu dla dowolnego okresu (na kartach przychodu widnieją dane podatkowe narastająco, co oznacza, że pracownik ma informację o przekroczeniu progu podatkowego),
 • Możliwość pobrania PITów, bez konieczności drukowania i wysyłki w formie papierowej,
 • Dostęp do czasu pracy, informacji o liczbie dni urlopu przysługującego oraz o liczbie dni urlopu wykorzystanego w danym roku,
 • Generowanie wniosków urlopowych, okolicznościowych czy na żądanie. Lista powiadomień pozwala na sprawdzenie etapu na jakim znajduje się dany wniosek. Dokumenty, w tym także te wymagające wielostopniowego zatwierdzania, przechodzą przez kolejne etapy wg ustalonej w systemie ścieżki. Od oczekującego po zaakceptowany czy odrzucony. Dokumenty otrzymują odpowiednio statusy: oczekujący, zaakceptowany, odrzucony.
 • Dostęp do załączonych skanów dokumentów, np. umów o pracę/zlecenie, szkoleń, badań lekarskich czy innych dokumentów kadrowych

Platforma jest podzielona na zakładki z poszczególnymi danymi, jest przejrzysta i łatwa w obsłudze.

Korzystając z pulpitów pracownicy mają stały dostęp do swoich danych finansowych, czasu pracy, czy stanu urlopów.

Dostęp do platformy jest możliwy z poziomu przeglądarki jak i poprzez pobranie aplikacji na telefon, co ułatwia szybkie zarządzanie danymi kadrowymi przez pracownika.

2. PULPIT KIEROWNIKA

System kadrowy Enova365 umożliwia zbudowanie struktury wg podlegania pracowników poszczególnym kierownikom. Może być to 1 kierownik zarządzający wszystkimi pracownikami, ale może też być to kilka osób na stanowiskach kierowniczych, które zarządzają grupą pracowników.

Pulpit kierownika umożliwia osobom zarządzającym:

 • Dostęp do danych kadrowych pracowników podlegających danemu kierownikowi(adresy, dane US, nr konta bankowego, informacje o szkoleniach BHP i ich ważności, informacje o badaniach lekarskich i ich ważności, informacje o zawartych umowach o pracę lub zlecenie, stanowisko, wynagrodzenie). Kierownik może mieć dostęp do wszystkich w/w danych kadrowych pracowników lub może to być dostęp ograniczony, np. tylko do badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • Generowanie raportów dot. pracowników
 • Generowanie raportów związanych z ważnością szkoleń BHP/badań lekarskich
 • Dostęp do czasu pracy pracowników
 • Dostęp do informacji o stanie urlopów wypoczynkowych
 • Akceptowanie wniosków urlopowych złożonych przez pracowników

Zakładka z listą pracowników podlega danemu kierownikowi. Dostęp do danych, które są widoczne dla kierownika, może być modyfikowany, w zależności od nadanych uprawnień.

Każdy pracownik będący kierownikiem posiada także dostęp do własnych danych pracowniczych logując się przez jedno i to samo konto.
Dzięki pulpitom kadra kierownicza zyskuje możliwość zdalnego zarządzania czasem podległych pracowników oraz zatwierdzania na bieżąco otrzymanych wniosków urlopowych.

Pulpity oszczędzają czas pracowników i managerów a także ograniczają liczbę papierowych dokumentów w obiegu. Wgląd w nieobecności pozwala na organizację czasu pracy oraz ustalanie zastępstw.

Dzięki pulpitom kadra kierownicza zyskuje możliwość zdalnego zarządzania czasem podległych pracowników oraz zatwierdzania na bieżąco otrzymanych wniosków urlopowych.
Pulpity oszczędzają czas pracowników i managerów a także ograniczają liczbę papierowych dokumentów w obiegu. Wgląd w nieobecności pozwala na organizację czasu pracy oraz ustalanie zastępstw.

Zalety Pulpitu Pracownika i Kierownika to przede wszystkim oszczędność czasu w obiegu papierowych dokumentów, dostęp do bieżących danych pracowniczych, automatyzacja zadań i ujednolicenie działań w obrębie organizacji.