Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Podsumowanie zmian dotyczących cen transferowych

Podsumowanie zmian dotyczących cen transferowych

W nawiązaniu do naszych poprzednich publikacji – w temacie zmian przepisów dotyczących cen transferowych wchodzących w życie od 2019 r. – poniżej przygotowaliśmy dla Państwa ich krótkie podsumowanie, w formie tabelarycznej, zawierające linki przenoszące Państwa do rozwinięcia danego zagadnienia. Wśród najważniejszych zmian należy wymienić m.in.nowe progi dokumentacyjne, zmianę terminów do sporządzenia dokumentacji, wprowadzenie zwolnień z obowiązku dokumentacyjnego, zmianę definicji podmiotów powiązanych, wprowadzenie rozwiązań safe harbour oraz zmiany w rozliczaniu korekt.

tab1 - Podsumowanie zmian dotyczących cen transferowych

Rozwinięcie powyższego zagadnienia: https://www.nexiaadvicero.eu/dokumentacja-cen-transferowych-zmiany-w-przepisach/ 
tab2 - Podsumowanie zmian dotyczących cen transferowych

Rozwinięcie powyższego zagadnienia: https://www.nexiaadvicero.eu/dokumentacja-cen-transferowych-zmiany-w-przepisach/
tab3 - Podsumowanie zmian dotyczących cen transferowych

Rozwinięcie powyższego zagadnienia: https://www.nexiaadvicero.eu/safe-harbours-na-zakup-uslug-o-niskiej-wartosci-dodanej-co-to-oznacza-w-praktyce/

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb TP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20180001286
tab4 - Podsumowanie zmian dotyczących cen transferowych

Rozwinięcie powyższego zagadnienia: https://www.nexiaadvicero.eu/kiedy-nie-bedzie-trzeba-sporzadzac-dokumentacji-tp-pomimo-przekroczenia-progow/
tab5 - Podsumowanie zmian dotyczących cen transferowych

Rozwinięcie powyższego zagadnienia: https://www.nexiaadvicero.eu/analiza-powiazan-wedlug-nowych-przepisow-czy-zmieni-sie-katalog-podmiotow-powiazanych-od-2019/
tab6 - Podsumowanie zmian dotyczących cen transferowych

Rozwinięcie powyższego zagadnienia: https://www.nexiaadvicero.eu/rozliczanie-korekt-na-gruncie-cen-transferowych-od-2019-r/

Dodatkowo zwracamy także uwagę, że podatnicy sporządzając dokumentację cen transferowych za 2018 r. mają możliwość dokonania wyboru, czy będzie ona sporządzona stosując przepisy obowiązujące w 2018 roku, czy też nowe przepisy, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

W przypadku zainteresowania rozmową na temat wpływu powyższych zmian na Państwa działalność gospodarczą – zapraszamy do kontaktu.