Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoimy obecnie jako społeczeństwo. Nie tylko jednostki, ale również firmy mają do odegrania kluczową rolę w tym procesie.

Nexia Week 2023 v1 - Ochrona środowiska

Znaczenie działań mających na celu ochronę środowiska podejmowanych przez firmy jest ogromne. Przedsiębiorstwa działające na rzecz zrównoważonego rozwoju, uwzględniające aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, minimalizują swój wpływ na środowisko, jednocześnie przyczyniając się do społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto działania takie jak optymalizacja zużycia energii, ograniczenie zużycia surowców czy recykling w firmach prowadzą nie tylko do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, ale także do redukcji kosztów operacyjnych.

W Advicero Nexia jesteśmy świadomi znaczenia społecznej odpowiedzialności (CSR), dlatego oprócz podejmowania działań charytatywnych działamy również w ramach ekologicznego podejścia do prowadzenia biznesu. Angażujemy się na co dzień w szereg aktywności wspierających zrównoważony rozwój i ochronę środowiska.

Należymy do programu EKOlogiczni w biznesie, który ma na celu wprowadzanie nowych ekologicznych rozwiązań w firmach w całej Polsce. Ponadto staramy się edukować naszych pracowników i wspierać podejmowane przez nich inicjatywy na rzecz ochrony środowiska. W naszym biurze już od dawna przestrzegamy zasad recyklingu śmieci, wprowadziliśmy także digitalizację dokumentów, która pozwala znacząco ograniczyć zużycie papieru. Staramy się również zapobiegać nadmiernemu zużyciu energii.

Ponadto jako członkowie międzynarodowej sieci Nexia bierzemy udział w corocznej inicjatywie – Nexia Day, mającej na celu zacieśnianie więzi pomiędzy firmami członkowskimi w ramach wyznawanych wartości. Podczas tych wydarzeń angażujemy się w działania ekologiczne, takie jak, np. sprzątanie brzegów Wisły, czy innych pobliskich zbiorników wodnych. Naszym celem jest wzmacnianie współpracy oraz ekologiczna edukacja naszych pracowników, przy okazji przyczyniając się do ochrony lokalnego środowiska naturalnego. W tym roku Nexia Day świętowaliśmy uwzględniając przewodnie tematy: środowisko naturalne, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny (ESG), a także kierując się 4 żywiołami – Ziemia, Powietrze, Ogień i Woda. Spędziliśmy ten czas na spacerze przyrodniczym nastawionym na poznawanie warszawskiego, nadwiślańskiego lasu łęgowego, najważniejszego zielonego korytarza Warszawy oraz ich ochronę, a także poszerzając naszą wiedzę podczas popularnonaukowych warsztatów polegających na obserwacji wodnej fauny i jej funkcji w ekosystemie. Cieszymy się, że jako członkowi sieci Nexia wspólnie możemy przyczynić się do edukowania naszych pracowników i aktywnego zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko na skalę światową.

IMG 8354 1024x768 1 - Ochrona środowiska

Oprócz codziennej dbałości o środowisko, dzielimy się także swoją wiedzą dla branży energetyki odnawialnej, przede wszystkim poprzez wystąpienia na konferencjach oraz spotkaniach, które wspierają ekologiczne możliwości produkcji energii, takich jak Solarplaza Summit Poland, czy PSEW.

Odpowiedzialność pojedynczych osób w dziedzinie ekologii jest również niezwykle istotna. Ochrona środowiska to nie tylko kwestia zanieczyszczenia powietrza czy wody, ale także ważne jest dbanie o zasoby naturalne, takie jak lasy, gleba i różnorodność biologiczna. Poprzez podejmowanie świadomych działań na rzecz ochrony środowiska, możemy przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, który zapewni przyszłym pokoleniom godne życie na naszej planecie. Ponadto ochrona środowiska ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie i dobrobyt. Zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby może prowadzić do szeregu problemów zdrowotnych. Należy również zwracać uwagę na rozwijanie świadomości ekologicznej w społeczeństwie. Poprzez podejmowanie proekologicznych działań, takich jak recykling, oszczędzanie energii i wody czy używanie ekologicznie wyprodukowanych produktów, możliwe jest kształtowanie pozytywnych nawyków.

Jako przykłady działań, które każdy z nas może podjąć, w celu ochrony środowiska zachęcamy do:

  • korzystania z publicznych środków transportu lub roweru zamiast samochodu;
  • wyłączania urządzeń elektrycznych z gniazdek, gdy z nich nie korzystamy;
  • ograniczenia kąpieli w wannie na rzecz szybszych pryszniców;
  • wybór produktów o minimalnym opakowaniu i preferowanie materiałów biodegradowalnych.

Dbanie o naszą planetę ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia, dobrobytu i przyszłości. Poprzez podejmowanie proekologicznych działań w domu oraz angażowanie się w zrównoważone praktyki biznesowe możemy przyczynić się do tworzenia lepszego świata dla nas samych i przyszłych pokoleń. Ochrona środowiska to zadanie, które wymaga zaangażowania i współpracy wszystkich – jednostek, firm, społeczności i instytucji.

Podobne wpisy