Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Zmiany Senatu w ustawie o podatku od spadków i darowizn – podatek od zbiórek charytatywnych

Zmiany Senatu w ustawie o podatku od spadków i darowizn – podatek od zbiórek charytatywnych

Wprowadzenie

Niekorzystne zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn, wprowadzone przez Sejm ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych tak zwaną „ustawą deregulacyjną”, które miały zacząć obowiązywać od dnia 01 lipca 2023r., nie wejdą w życie. Dnia 18 maja 2023 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Opublikowana w kwietniu tego roku ustawa deregulacyjna wywołała zamieszanie wśród podatników. Nowelizacją zostało objętych kilkanaście ustaw. Wśród nich znalazła się także ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Choć początkowo projekt ustawy wprowadzającej tzw. Pakiet Slim VAT 3 nie obejmował nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn, to pod naciskiem społecznym dodano do niego artykuł poświęcony temu zagadnieniu.

Wprowadzone do niej kontrowersyjne regulacje objęły skrócenie okresu sumowania nabytych darowizn z okresu „5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie” do po prostu „okresu 5 lat”. Zmiana przepisu wpływa na opodatkowanie zbiórek charytatywnych.

Po wejściu przepisów w życie organizator „zrzutki” musiałby zapłacić podatek, jeżeli otrzymałby darowizny od wielu osób z:

  • I grupy podatkowej, których suma przekroczy kwotę 108 360 zł w ciągu pięciu lat.
  • II grupy podatkowej, których suma przekroczy kwotę 81 270 zł w ciągu pięciu lat,
  • III grupy podatkowej, których suma przekroczy kwotę 54 180 zł w ciągu pięciu lat,

Jest też korzystna zmiana dla podatników. Zgodnie z tym projektem wysokość kwot zwolnionych od podatku od spadków i darowizn będzie się kształtowała następująco:

  • 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  • 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  • 5 733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Podatku od zbiórek i darowizn jednak nie będzie

O ile jednak podniesienie kwoty wolnej od podatku odbierane jest pozytywnie, o tyle mocny sprzeciw wzbudziła kwestia związana z maksymalną kwotą wolną od podatku od spadków i darowizn od wielu osób. Potencjalną konsekwencją wynikającą z takich zapisów byłaby bowiem obligatoryjność zapłaty podatku przez osoby prowadzące zbiórki na cele dobroczynne, które nierzadko opiewają na kwoty przewyższające podane wyżej progi.

Jak widać, wycofano się z limitów dla darowizn od wielu osób. Dzięki temu organizatorzy zbiórek nie będą musieli sumować wpłat pochodzących od różnych osób oraz wpłacać podatku od nadwyżki ponad obowiązujące limity. Dzięki decyzji Senatu z dnia 11 maja, prawdopodobnie nowe przepisy okażą się korzystniejsze dla beneficjentów zrzutek charytatywnych. Nasi konsultanci mogą udzielić wsparcia w tym zakresie. Zapraszamy do kontaktu.