Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Nowe wartości progów statystycznych w systemie INTRASTAT od 2023 roku

Nowe wartości progów statystycznych w systemie INTRASTAT od 2023 roku

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zaakceptował nowe wysokości progów statystycznych, które zostały podniesione w stosunku do obowiązujących w latach poprzednich. Zmiany dotyczą zarówno progów podstawowych, jak i szczegółowych.

Do wypełnienia i złożenia deklaracji INTRASTAT zobowiązani są podatnicy VAT, którzy realizują wymianę towarową z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, jeśli ich obroty przekraczają progi statystyczne w poprzednim lub bieżącym roku sprawozdawczym. Obowiązek składanie miesięcznych zgłoszeń Intrastat dotyczy w szczególności podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów z Polski do krajów UE, wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów z państw UE do Polski, lub transgranicznej sprzedaży towarów do klientów, niebędących przedsiębiorcami (klienci indywidualni – np. w ramach e-commerce).

Podwyższone progi obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku są następujące:

Zainteresowanych, chcących pozyskać praktyczne informacje lub uzyskać pomoc w zakresie raportowania Intrastat zachęcamy do kontaktu z z naszym biurem pod adresem office@advicero.eu.