Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Koniec z „debt push down” – zmiany w CIT dotyczące możliwości zaliczenia do KUP odsetek od pożyczek przeznaczonych na zakup udziałów

Koniec z „debt push down” – zmiany w CIT dotyczące możliwości zaliczenia do KUP odsetek od pożyczek przeznaczonych na zakup udziałów

Przypomnijmy, że w dniu 22 listopada 2017 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne została podpisana przez Prezydenta RP. Projekt ten wprowadza rewolucyjne zmiany na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. wprowadza ograniczenia, zgodnie z którym koszty finansowania dłużnego przeznaczonego na nabycie udziałów bądź akcji spółki nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu.

Jest to kolejne rozwiązanie, obok nowych regulacji dotyczących cienkiej kapitalizacji oraz uwzględniania w kosztach uzyskania przychodu wydatków na usługi niematerialne, którego celem jest ograniczenie możliwości sztucznego obniżania podstawy opodatkowania. W tym konkretnym przypadku, nowe przepisy mają ukrócić zjawisko wykorzystywania przez podatników mechanizmu tzw. „debt push down”.

Mechanizm „debt push down” jest dość powszechnie stosowany przez podatników. W uproszczeniu może on m. in. polegać na utworzeniu spółki, która (nie posiadając własnych środków) nabywa finansowanie np. w formie kredytu bankowego w celu zakupu udziałów innej spółki osiągającej dochody. Następnie obie spółki podlegają łączeniu, co w konsekwencji pozwala na rozliczenie odsetek od kredytu na zakup udziałów spółki z jej przychodami. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie sprzeciwiają się możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odsetek od kredytów zaciągniętych w celu sfinansowania nabycia udziałów innej spółki. Co więcej, zgodnie z dominującym poglądem obowiązującym w orzecznictwie, takie wydatki są traktowane nie jako „wydatki na objęcie udziałów” (które podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych dopiero w momencie zbycia udziałów przez podatnika), ale jako „wydatki na spłatę kredytów” (pomniejszające przychód w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji).

Po wejściu w życie ustawy nowelizującej, to jest z dniem 1 stycznia 2018 r., podatnicy stracą możliwość rozliczenia wyżej omówionych odsetek z dochodami łączonej spółki. Zgodnie z ustawą podpisaną przez Prezydenta RP, za koszty uzyskania przychodów nie będą uważane koszty finansowania dłużnego uzyskane w celu nabycia udziałów spółki w części, w jakiej pomniejszałyby one podstawę opodatkowania, w której uwzględniane są przychody związane z kontynuacją działalności gospodarczej tej spółki, w szczególności w związku z połączeniem, wniesieniem wkładu niepieniężnego, przekształceniem formy prawnej lub utworzeniem podatkowej grupy kapitałowej. Co istotne, regulacja ta będzie dotyczyć również pożyczek bądź kredytów uzyskanych przed wejściem w życie ustawy, ale w przypadku których odsetki są w dalszym ciągu spłacane. Oznacza to, że podatnicy, którzy w przeszłości brali udział m.in. w procesie łączenia, i spłacają w związku z tym zadłużenie, powinni gruntownie zweryfikować swoje rozliczenia pod kątem możliwości odliczania związanych z tym odsetek.

[Limitation on the possibility of including interest arising from loans for the purchase of shares. For more details please contact us at office@advicero.eu]