Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Jakich branż dotyczy ulga B+R

Jakich branż dotyczy ulga B+R

Ulga B+R ma na celu wspieranie podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową, którzy regularnie ponoszą koszty związane z opracowywaniem, pracami nad ulepszeniami istniejących, tworzeniem nowych funkcji do istniejących oraz opracowywaniem nowych zastosowań dla istniejących produktów, usług lub procesów.

Ulga B+R ma zastosowanie do działalności badawczo-rozwojowej, która może być prowadzona m.in. w następujących sektorach: branża IT, farmacja i wyroby medyczne, finanse i ubezpieczenia, chemia, motoryzacja, produkcja materiałów budowlanych, produkcja maszyn, branża spożywcza, energetyka, tekstylia, konstrukcje stalowe. Definicja charakteru ulgi, rodzaju podmiotów do niej uprawnionych i rodzaju ponoszonych wydatków ma szeroki zakres, co daje szeroki krąg podmiotów, które mogą z niej skorzystać. Ulga B+R nie jest zaadresowana wyłączenie do podmiotów, które prowadzą działalność w obszarach, w stosunku do których intuicyjne przypisuje się takie cechy jak nowoczesność i innowacyjność.

Z dotychczasowej praktyki organów podatkowych wynika, że ulga B+R na działalność badawczo-rozwojową obejmuje także wskazane poniżej podmioty, prowadzące działalność w następujących branżach:

– dowolna branża: koszty związane z pakietami medycznymi, koszty związane z nabyciem okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu według ustalonej proporcji, stanowią koszty kwalifikowane i mogą podlegać odliczeniu w ramach stosowania ulgi na prace badawczo-rozwojowe (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 3.02.2020r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.619.2019.1.MBD)

– dowolna branża: koszty w postaci Premii Efektywnościowych, Premii Wakacyjnych oraz należnych z ich tytułu Składek w części, w jakiej czas przeznaczony na realizację Działalności B+R pozostaje w ogólnym czasie pracy danego Pracownika B+R w roku, którego premia dotyczy – tj. okresu od początku stycznia do końca grudnia (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 24.01.2020r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.523.2019.1.JKU)

– producent kurków i zaworów (przedmiot przeważającej działalności), odlewnictwa miedzi i stopów miedzi, pozostałych gotowych wyrobów metalowych, odlewnictwa pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowanego, obróbka mechaniczna elementów metalowych, odlewnictwo żeliwa, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (interpretacja Dyrektora KIS z dnia 29 października 2019 r. sygn. 0111-KDIB1-3.4010.343.2019.2.BM).

– działalność badawczo-rozwojowa w zakresie specjalistycznych wyrobów szklanych (interpretacja Dyrektora KIS z dnia 24 października 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.295.2019.2.PC)

– działalność badawczo-rozwojowa w zakresie akcesoriów samochodowych(interpretacja Dyrektora KIS z dnia 5 listopada 2019 r. sygn. 0111-KDIB1-3.4010.404.2019.PC).

– działalność badawczo-rozwojowa w zakresie produkcji wyrobów cukierniczych (interpretacja Dyrektora KIS z dnia 18 października 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.352.2019.2.BM)

– działalność badawczo-rozwojowa w zakresie wydawania muzyki (interpretacja Dyrektora KIS z dnia 4 października 2019 r. sygn. 0112-KDIL3-3.4011.289.2019.1.MM).

– producent urządzeń spawalniczych (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 stycznia 2017 r., 2461-IBPB-1-2.4510.875.2016.2.MS)

– producent resorów pneumatycznych (interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 września 2018 r., 0111-KDIB1-3.4010.321.2018.2.JKT)

– producent drożdży oraz dodatków piekarniczych (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 stycznia 2017 r., 2461-IBPB-1-2.4510.934.2016. 3.KP),

– podmiot, który świadczy usługi w obszarach: przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego oraz suplementów diety (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 czerwca 2016 r., IBPB-1-2/4510-281/16/KP),

– producent galanterii mlecznej (jogurty, serki, kefiry, desery mleczne itp.) (interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 grudnia 2017 r., 0114-KDIP2-1.4010.343.2017.1.JS),

– producent wyrobów małego AGD (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 lutego 2017 r., 2461-IBPB-1-2.4510.59.2017.1.BG),

– producent odlewów żeliwnych dla branży samochodowej, kolejowej, górniczej, maszynowej oraz obróbki metali (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 stycznia 2017 r., 2461-IBPB-1-3.4510.865.2016.2.TS),

– producent klejów (obuwniczych, meblarskich, motoryzacyjnych, budowlanych itp.), laminatów (produkcja laminatów i oferowanie usług klejenia) oraz innych wyrobów powiązanych (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 grudnia 2016 r., 1462-IPPB5.4510.938.2016.1.MR),

– dostawca usług doradczych i rozwiązań informatycznych (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 sierpnia 2016 r., IPPB5/4510-641/16-3/MR),

– producent leków, suplementów diety oraz produktów medycznych (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 lipca 2016 r., IBPB-1-2/4510-416/16/KP).