Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Handel w Internecie – jaką formę działalności wybrać?

Handel w Internecie – jaką formę działalności wybrać?

Obecne czasy pokazują, że coraz większą popularnością cieszą się sklepy internetowe. Nie tylko jako możliwość rozszerzenia swojej działalności, ale również jako docelowa działalność. Jednak jaka forma działalności jest odpowiednia dla sklepu internetowego?

Sklep internetowy jako jednoosobowa działalność gospodarcza

Na powyższe pytanie nie ma właściwej odpowiedzi, gdyż wszystko zależy od rodzaju działalności jaką rozpoczynamy (nawet jeżeli będzie ona prowadzona za pośrednictwem Internetu). Dlatego warto rozważyć wybór właściwej formy działalności gospodarczej już na etapie przygotowań. Jednoosobowa działalność gospodarcza – zaletą tego rozwiązania jest łatwość założenia i mała ilość formalności w związku z jej prowadzeniem (rejestracja w CEIDG). Jednak taką formę działalności może założyć wyłącznie osoba fizyczna. Minusem tego rozwiązania jest odpowiedzialność całym majątkiem za zobowiązania wynikające z prowadzonej działalności (również majątkiem osobistym) – w przypadku działalności o małym ryzyku, może to być dobre rozwiązanie. Taka forma działalności jest opodatkowana podatkiem PIT według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem. Przedsiębiorca może być również podatnikiem podatku VAT, a księgowość można prowadzić w formie książki przychodów i rozchodów (co oznacza mniejsze opłaty za księgowość, a nawet możliwość prowadzenia jej samemu). Jednoosobowa działalność gospodarcza jest dla przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą o małym ryzyku i jednocześnie nie chcą ponosić zbyt dużych kosztów i mieć wielu formalności.

Spółka cywilna – czy to dobre rozwiązanie dla sklepu internetowego?

Drugim rozwiązaniem może być spółka cywilna, która również charakteryzuje się niskimi kosztami założenia i możliwością prowadzenia uproszczonej księgowości. Jednak to rozwiązanie jest dedykowane dla przedsiębiorców, którzy razem (jako wspólnicy) chcą prowadzić działalność gospodarczą. Podział zysków w spółce jest równy (bez względu na wniesiony wkład), a opodatkowani podatkiem PIT są wspólnicy, a nie spółka. Natomiast w dalszym ciągu (jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej) wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem w przypadku długów spółki (spółka posiada także majątek spółki – współwłasność łączna). Dlatego tę formę działalności należy polecać przy mało ryzykownym biznesie.

Kolejne rozwiązanie: Spółka jawna

Jest to spółka osobowa, która powstaje poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – co jednocześnie stanowi o wzroście kosztów założenia takiej spółki. W nazwie spółki powinny być zawarte nazwiska wspólników. Spółka może być reprezentowana przez każdego ze wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Dodatkowo należy zauważyć, że przy tej formie działalności należy się liczyć z dużą odpowiedzialnością – pomimo tego, że spółka posiada własny majątek, to wspólnicy mogą również odpowiadać za zobowiązania spółki. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega spółka jawna. W poprzednich latach spółka jawna nie była podatnikiem podatku CIT. Jednak obecnie przepisy przewidują możliwość podatkowania spółek jawnych podatkiem CIT (art. 1 ust. 3-6 ustawy o CIT – złożenie informacji na formularzu CIT-15J o podatnikach podatku CIT i PIT przez rozpoczęciem roku obrotowego, stanowi o możliwości uniknięcia tego podatku). Ponadto opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają również wspólnicy spółki. Na koniec warto zauważyć, że obowiązek prowadzenia pełnej księgowości w przypadku spółki jawnej jest gdy zostanie przekroczony próg w wysokości 2.000.000 € przychodów netto ze sprzedaży w danym roku lub gdy wspólnikiem spółki jest osoba prawna, czyli np. sp. z o.o.

Spółka partnerska tylko dla wybranych zawodów

Spółka partnerska jest specyficzną spółką osobową, ponieważ partnerami tej spółki mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które wykonują wolny zawód (taki jak adwokat, aptekarz, architekt czy lekarz). Dlatego z uwagi na szczególny charakter tej spółki, sklep internetowy w takiej formie działalności jest niemożliwy.

Spółka komandytowa w roku 2021

Ciekawym rozwiązaniem może być również spółka komandytowa, o której w ostatnim czasie jest dość głośno. Powodem tego zainteresowania jest opodatkowanie spółek komandytowym podatkiem CIT (tak jak ma to miejsce w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością). Niestety mimo wiele apelów od strony przedsiębiorców, spółki komandytowe zostały dopisane do katalogu podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Wprowadzona zmiana spowodowała, że dochody spółki są opodatkowane na poziomie spółki podatkiem CIT, a następnie na poziomie wspólników.

Jednak samo opodatkowanie podatkiem CIT nie powinno zniechęcić do założenia tej formy działalności, gdyż spółka komandytowa posiada również wiele zalet. Jest to dobre rozwiązanie dla wspólników, z których jeden chce się angażować w sprawy spółki, natomiast drugi jedynie wnosi wkład finansowy – komandytariusz ponosi ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki, a komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem. W przypadku założenia spółki komandytowej procedura jest bardzo podobna jak w spółce z o.o., gdyż rejestracja jest również w KRS-ie, a umowa spółki powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Spółki kapitałowe – ich wady i zalety

Do spółek kapitałowych należy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest jedną z najbardziej popularnych form działalności na rynku polskim (pomijając jednoosobową działalność gospodarczą). W tym przypadku mamy do czynienia z większą ilością formalności, gdyż aby założyć spółkę z o.o. należy zawrzeć umowę spółki (w formie aktu notarialnego), wnieść wkład na pokrycie całego kapitału zakładowego, powołać zarząd oraz dokonać wpisu do KRS-u. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić 5 tys. zł, natomiast wartość nominalna udziałów nie powinna być niższa niż 50 zł. W przypadku działalności bardziej ryzykownych sp. z o.o. jest dobrym rozwiązaniem, gdyż za zobowiązania spółki odpowiada ona całym swoim majątkiem, a wspólnicy ponoszą odpowiedzialność tylko do wniesionego wkładu i nie ponoszą odpowiedzialności własnym majątkiem. Spółka z o.o. jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych, a więc podatkiem CIT od osiągniętych dochodów w danym roku podatkowym. Dodatkowo wspólnicy spółki płacą podatek od wypłaconych dywidend i innych dochodów pochodzących z udziałów w zyskach osób prawnych (stawka 19%). Spółka jest również podatnikiem podatku VAT i musi prowadzić pełną księgowość. Mimo, że w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest więcej formalności, jednak ograniczona odpowiedzialność stanowi o dużym zainteresowaniu wśród przedsiębiorców decydujących się rozpoczęcie biznesu.

Spółka akcyjna

Jest to spółka kapitałowa, która posiada swoją osobowość prawną. Wspólnikami spółki mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne. Nie może być zawiązana przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka akcyjna jest również wpisana do KRSu. Wspólnicy spółki za wniesiony wkład otrzymują akcje. Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.000 zł. Z uwagi na dość duży stopień skomplikowania tej formy działalności jest ona raczej dedykowana dla dużych przedsiębiorstwach.

Istnieje również spółka komandytowo-akcyjna, która łączy cechy spółki komandytowej oraz spółki akcyjnej, jednak z uwagi na dość wysoki kapitał zakładowy (50.000 zł), wskazuje na dość wysokie koszty prowadzenia.

Wnioski

Rozpoczynając działalność w Internecie lub rozszerzając swoją obecną działalność o sklep internetowy forma prowadzonej działalności nie ogranicza naszego wyboru, gdyż prawie każda z możliwych form jest dopuszczalna. A więc warto przy podjęciu właściwej decyzji sugerować się również innymi kryteriami, jak np. odpowiedzialnością za zobowiązania, możliwościami finansowymi, ilością formalności, formą opodatkowania czy ilością wspólników. W przypadku rejestracji działalności w formie sklepu internetowego ważne jest, aby wskazać kod PKD dla sklepu internetowego, czyli np. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

Dropshipping – najpopularniejsza forma ecommerce na początek a aspekty prawne

Jednocześnie warto zaznaczyć, że w branży ecommerce bardzo popularną formą działalności jest dropshipping. Jest to model logistyczny, który pozwala na sprzedaż towarów przez Internet, gdzie ciężar wysyłki towaru zostaje przeniesiony na dostawcę towaru. Towar trafia bezpośrednio od dostawcy do klienta. W przypadku dropshippingu możemy wyróżnić dwa rodzaje działalności: sprzedaż na własny rachunek (gdzie sprzedawany jest towar, którego jesteśmy właścicielami) oraz sprzedaż jako pośrednik między dostawcą a klientem (nie nabywamy towaru tylko przekazujemy płatność w momencie zapłaty za towar przez klienta). Niby każda z przedstawionym opcji daje możliwość działalności przez Internet, ale aspekty podatkowe mogą być różne w zależności od naszego wyboru.

Jeśli dalszym ciągu mają Państwo wątpliwość co do wyboru właściwej formy działalności zachęcamy do skontaktowania się z naszymi ekspertami w celu pomocy w wyborze oraz wsparcia przy wypełnianiu formalności w związku z działalnością w Internecie.