Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / E-fakturowanie dopiero od lipca 2024 r.

E-fakturowanie dopiero od lipca 2024 r.

Dnia 16 czerwca 2023 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku VAT, która ma na celu wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Dotychczas korzystanie z rozwiązania było fakultatywne. Przejście na KSeF ma na celu ułatwienie walki z wyłudzeniami podatku VAT i w efekcie ma przynieść budżetowi dodatkowe 10 mld w ciągu następnych 10 lat.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Wymiana faktur ma już nie zachodzić bezpośrednio pomiędzy kontrahentami, lecz odbywać się za pośrednictwem scentralizowanego systemu KSeF, zapewniającego weryfikację wszystkich wystawianych faktur, ich przechowywanie i dostarczanie do odbiorców, a także bieżący wgląd przez organy podatkowe. System KSeF sprawdza poprawność przesyłanych do niego faktur i decyduje o ich dopuszczeniu do obrotu.

Obligatoryjne stosowanie systemu obejmuje jedynie faktury potwierdzające transakcje między przedsiębiorcami. Nie dotyczy to więc sytuacji, gdy kupującym jest konsument.

Z KSeF korzystać więc będą:

  • Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT,
  • Przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT
  • Podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP.

Wdrożenie KSeF do przedsiębiorstwa może wymagać od podatników starannego przygotowania pod kątem technicznym, merytorycznym oraz procesowym. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.