Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Tax Nexia | TAX NEWS | Lipiec 2019

Advicero Tax Nexia | TAX NEWS | Lipiec 2019

  1. Opodatkowanie u źródła – od kiedy trzeba weryfikować przekroczenie progu 2 mln PLN
  2. Projekt objaśnień do zmienionych regulacji poboru podatku u źródła
  3. Brak PIT dla podatników poniżej 26 roku życia
  4. Najważniejsze zmiany w VAT w roku 2019
  5. Fiskus sprawdzi podatników korzystających z ulgi B+R
  6. Projekt zmian w Ordynacji podatkowej – interpretacje prawa podatkowego

1. Opodatkowanie u źródła – od kiedy trzeba weryfikować przekroczenie progu 2 mln PLN

W dniu 27 czerwca 2019 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie, na mocy którego wydłużono do 31 grudnia 2019 r. okres, w którym płatnicy – zobowiązani do pobrania podatku u źródła od płatności dokonywanych na rzecz podatników podatku dochodowego od osób prawnych – będą mogli stosować poprzednio obowiązujące zasady opodatkowania.

Co istotne, analogiczne rozporządzenie nie zostało wydane w odniesieniu do płatników dokonujących wypłat na rzecz osób fizycznych, podlegających regulacjom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

To oznacza, że płatnicy powinni weryfikować, kto jest odbiorcą płatności podlegających opodatkowaniu u źródła – jeśli jest to osoba fizyczna, to niestety już od 1 lipca 2019 r. powinni weryfikować przekroczenie progu 2 mln PLN i w razie potrzeby gromadzić dodatkową dokumentację.

2. Projekt objaśnień do zmienionych regulacji poboru podatku u źródła

W dniu 19 czerwca został opublikowany przez Ministerstwo Finansów projekt objaśnień odnośnie zmienionych regulacji podatku u źródła. Projekt ma na celu wyjaśnienie pojęć i przedstawienie sposobu prawidłowego postępowania i wypełniania obowiązków funkcjonujących od 1 stycznia 2019 r. Do końca czerwca można było zgłaszać uwagi i komentarze do projektu objaśnień.

Objaśnienia mają raczej charakter ogólny, jednak mogą stanowić przydatną wskazówkę dla płatników i podatników co do tego, jak stosować zmienione przepisy. Podmioty będą zobligowane do weryfikacji zagranicznych kontrahentów celem potwierdzenia prawa do skorzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła.

Przeważająca część objaśnień dotyczy wymogów spełnienia definicji rzeczywistego właściciela należności i rozumienia pojęcia prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej. Ministerstwo Finansów skupia się również na kwestii dochowania należytej staranności polskich płatników. Link do projektu objaśnień: https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe-w-sprawie-objasnien-do-przepisow-w-zakresie-zasad-poboru-podatku-u-zrodla

3. Brak PIT dla podatników poniżej 26 roku życia

Opracowano projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym dla osób fizycznych, zgodnie z którym osoby fizyczne do 26 roku życia mają być zwolnione z podatku dochodowego w odniesieniu do przychodów do granicy pierwszego progu podatkowego, czyli do kwoty około 85,5 tysiąca PLN (http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3551). Po przekroczeniu tego progu nadwyżka będzie opodatkowana na zasadach ogólnych. Zwolnienie dotyczy przychodu ze stosunku pracy (etat), pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy i umów zlecenia. Aby uniknąć nadużyć, zwolnienie nie obejmie młodych przedsiębiorców. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne będą obliczane w tej samej formie co do tej pory. Jeśli chodzi o rok 2019, zwolnienie będzie dotyczyć przychodów do kwoty 35,6 tysiąca PLN, a młode osoby będą musiały złożyć oświadczenie potwierdzające, że spełniają warunki zwolnienia.

Planowane jest, że zmieniona ustawa ma obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r. Nowelizacja jest obecnie przedmiotem prac sejmowych.

4. Najważniejsze zmiany w VAT w roku 2019

Rok 2019 to kolejne zmiany w podatku VAT – poniżej kilka ważniejszych zmian, z którymi spotkają się przedsiębiorcy.

Od września 2019 r. będzie obowiązywał mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment) w branżach bardziej wrażliwych na oszustwa, takich jak sprzedaż stali, sprzętu elektronicznego, złota czy paliwa. Każda płatność powyżej 15 tysięcy PLN będzie musiała być rozliczona w odpowiedni sposób – kwota netto trafi na konto sprzedawcy, a podatek VAT zostanie odprowadzony na oddzielny rachunek prowadzony przez bank. Realnie stracą na tym sprzedawcy, którym pogorszy się płynność finansowa. Split payment to odpowiedź na obecny mechanizm reverse charge.

Również od września ma obowiązywać tzw. biała lista podatników VAT. Jest to narzędzie, które ma wyeliminować ryzyko wplątania się w tzw. karuzele VAT. Lista będzie zawierać dane zarówno zweryfikowanych podatników VAT, jak i tych wykreślonych z listy. Lista pozwoli zweryfikować, czy podmiot jest zawarty w wykazie czynnych podatników oraz jaką miał historię i jaki ma rachunek bankowy.

Planowane jest wprowadzenie plików JPK, które miałyby zastąpić miesięczne deklaracje VAT-7 i VAT-7K. Proponowany plik JPK_VAT ma łączyć w sobie ewidencje i deklaracje w jednym. Ma być dokumentem elektronicznym,  który skupi w jednym miejscu wszystkie niezbędne dane dla rozliczeń VAT.

5. Fiskus sprawdzi podatników korzystających z ulgi B+R

Urzędy skarbowe weryfikują faktyczne prowadzenie badań i prac rozwojowych przez przedsiębiorców. Od początku istnienia ulgi, przez pierwsze 2 lata (2016-2017) podatnicy odliczyli blisko 800 mln PLN. Po jej rozszerzeniu od 2018 roku szacuje się, że odliczenia mogły wynieść do 5 mld PLN.

W ramach kontroli organy dopytują o projekty rozliczone w ramach ulgi B+R oraz rodzaj kosztów, które zostały na nie poniesione.

6. Projekt zmian w Ordynacji podatkowej – interpretacje prawa podatkowego

Planowane są zmiany w Ordynacji podatkowej odnośnie interpretacji prawa podatkowego. Wzrosną stawki za wydanie interpretacji prawa Unii Europejskiej nawet do 2 tysięcy PLN, zaś standardowa stawka pozostanie na poziomie 40 PLN. Z uwagi na fakt, że VAT i akcyza to podatki zharmonizowane na obszarze Unii, a interpretacja krajowych przepisów wymaga znajomości przepisów wspólnotowych, to wyższa stawka może dotyczyć wszystkich interpretacji wydawanych w zakresie tychże podatków. Ponadto, wyższa stawka ma mieć zastosowanie w sytuacjach, gdy korzyść podatkowa wyniesie powyżej 500 tysięcy PLN lub gdy działanie będzie uznawane za sztuczne, lub też gdy interpretacja indywidualna będzie odnosiła się do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Podobne wpisy