Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Wydłużenie możliwości skorzystania z dodatkowe zasiłku opiekuńczego oraz inne zmiany zasiłkowe

Wydłużenie możliwości skorzystania z dodatkowe zasiłku opiekuńczego oraz inne zmiany zasiłkowe

1. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. poz. 2109) możliwość wnioskowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8 została wydłużona do dnia 24 grudnia 2020 r.

Zasady wnioskowania o dodatkowe świadczenie z ZUS i warunki jego przyznania nie uległy zmianie. Do skorzystania ze świadczenia wystarczy złożenie odpowiedniego zaświadczenia swojemu pracodawcy.

2. Praca zdalna podczas izolacji

Oprócz, wydłużenia okresu dodatkowego zasiłku opiekuńczego uregulowane zostały również inne kwestie dotyczące zasiłków, które do tej pory budziły wątpliwości wśród stosujących przepisy pracodawców. Chodzi tu przede wszystkim o możliwość pracy zdalnej podczas kwarantanny i izolacji domowej. O problemie tym pisaliśmy w artykule https://www.nexiaadvicero.eu/praca-podczas-kwarantanny-i-izolacji/ . Do tej pory kwestia prazy zdalnej była uregulowana tylko w przypadku okresu kwarantanny. Wątpliwości budził natomiast aspekt pracy świadczenia pracy zdalnej przez pracownika, u którego potwierdzono pozytywny wynik na koronawirusa, co wiązało się z objęciem go izolacją. Na piątkowym posiedzeniu Sejmu uchwalona została nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, która dopuszcza możliwość pracy zdalnej podczas izolacji pracownika.

3. Okres izolacji zrównany z  okresem niezdolności do pracy

Nowela ustawy przewiduje również zrównanie okresu izolacji z okresem niezdolności do pracy a co za tym idzie, w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia pracownika w trakcie okresu izolacji, nabędzie on prawo do wypłaty wynagrodzenia chorobowego bądź zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego.