Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Unia Europejska chce opodatkować działalność cyfrową

Unia Europejska chce opodatkować działalność cyfrową

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Komisja Europejska prowadzą prace nad opodatkowaniem działalności cyfrowej – czyli prowadzonej m.in. za pośrednictwem Internetu.

W międzynarodowym prawie podatkowym przyjmuje się, że opodatkowanie powinno mieć miejsce w kraju, w którym powstaje wartość ekonomiczna. Na ten moment jednak opodatkowanie działalności w danym kraju wymaga fizycznej obecności na jego terenie (reguła rezydencji albo zagranicznego zakładu). Takie podejście nie odpowiada realiom współczesnej gospodarki,
w której fizyczna obecność nie jest konieczna dla wypracowywania w tym miejscu zysku – zysk może być bowiem osiągany np. poprzez działalność prowadzoną za pośrednictwem Internetu.

Reakcją na powyższe zjawisko jest opublikowanie przez Komisję Europejską projektów dwóch dyrektyw, które mają uregulować opodatkowanie przedsiębiorstw działających w branży cyfrowej, takich jak Facebook czy Google. Zauważono bowiem, że ich opodatkowanie jest niewspółmiernie niskie w stosunku do osiąganych przychodów.

Pierwsza dyrektywa dotyczy wprowadzenia doraźnego podatku w wysokości 3 procent od przychodów z usług cyfrowych dotyczących:

  • udostępniania przestrzeni na reklamy,
  • danych dotyczących użytkowników,
  • platform cyfrowych, które pozwalają na interakcję między użytkownikami w celu wymiany towarów lub usług poprzez platformę.

Opodatkowane tym podatkiem mają być przedsiębiorstwa, których:

  • roczny globalny przychód przekroczy 750 milionów euro oraz
  • roczny przychód z działalności cyfrowej na terenie Unii Europejskiej przekroczy 50 milionów euro.

Podatek będzie płacony bez względu na to czy dane przedsiębiorstwo ma siedzibę na terytorium Unii Europejskiej, państwu członkowskiemu w którym użytkownicy są zlokalizowani poprzez adres IP.

Druga dyrektywa dotyczy natomiast długofalowego rozwiązania związanego z opodatkowaniem przychodów wynikających z tzw. „znaczącej działalności cyfrowej”. Państwo mogłoby opodatkować działalność cyfrową danego przedsiębiorstwa w przypadku ustalenia, że spełniona jest jedna z trzech poniższych przesłanek:

  • przychody z usług cyfrowych świadczonych użytkownikom zlokalizowanym na terenie danego państwa przekroczą 7 milionów euro,
  • liczba aktywnych użytkowników usług cyfrowych zlokalizowanych w danym państwie przekroczy 100 tysięcy lub
  • liczba umów handlowych dotyczących usług cyfrowych zawartych przez użytkowników zlokalizowanych na terenie danego państwa przekroczy 3 tysiące.

Projekty obu dyrektyw wymagają akceptacji wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Dopiero po takiej akceptacji dyrektywy mogą wejść w życie.