Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Sprawozdanie finansowe wg nowych zasad – najczęstsze problemy

Sprawozdanie finansowe wg nowych zasad – najczęstsze problemy

Sprawozdanie finansowe to nieodłączny element wielu firm  na koniec każdego roku. Zawiera podstawowe informacje o działalności przedsiębiorstwa (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa).

1 października 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości, a w raz z nią nowe zasady sporządzania oraz udostępniania powyższych sprawozdań. Po tej dacie sprawozdania finansowe muszą być przekazywane już na zasadzie nowych zasad i tylko w formie elektronicznej. Od tego momentu jednostki wpisane do KRS, oraz podatnicy PIT prowadzące księgi rachunkowe są zobligowane do sporządzenia e-sprawozdania (wcześniej w  papierowo) odpowiednio zaproponowaną formą przez Ministerstwo Finansów. Wolne od tego obowiązku, zaś będą jednostki działające zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Należy wskazać, ze obowiązujący  format sprawozdania (XML) wymaga specjalnego oprogramowania, a zwykły biurowy pakiet nie jest wystarczający. Przy wcześniejszych zmianach i unowocześnianiu systemu rozliczeń zostało zaproponowane darmowe oprogramowanie dla przedsiębiorców, tym razem było jednak inaczej. W takim wypadku przedsiębiorca sam musi zadbać o narzędzie pozwalające wygenerować sprawozdanie.

Kwestią budzącą wątpliwości jest przerzucenie obowiązku sfinansowania zmian z własnych portfeli przez przedsiębiorców. Ucierpią również na tym inwestorzy oraz inne osoby zainteresowane rezultatami przedsiębiorstw nie mające dostępu do oprogramowania. Z pomocną dłonią do swoich członków wystąpiła Polska Izba Biegłych Rewidentów, która udostępniła członkom aplikacje do odczytu formatu XML. Sytuacje nowych zasad sprawozdań komentuje P. Andrzej Karpiak członek KRBR: „Nie jest to problemem dla większych firm. Wiele innych może się znaleźć w sytuacji swoistego wykluczenia. Przecież mogą być zainteresowane odczytaniem oryginałów sprawozdań, a inwestycja w takie oprogramowanie może się okazać dla nich zbyt kosztowna. Nie powinno się wymagać od obywateli, by z własnej kieszeni finansowali obowiązki narzucone przez Państwo. Przydałoby się zatem oprogramowanie udostępnione i autoryzowane przez resort finansów, by wszyscy interesariusze zyskali pewność, że dane są odczytywane we właściwy sposób.”

Należy również wskazć, że aby sprostać nowym wymaganiom  wymagany  jest podpis elektroniczny lub profil zufany ePUAP i tylko za ich pomocą można podpisać sprawozdanie finansowe. Robi to kierownik jednostki (wszyscy członkowie zarządu), osoba prowadząca księgi. Problem pojawia się zarządach składających się z obcokrajowców, gdyż profil zaufany ePUAP wymaga posiadania numeru PESEL. Od 1 kwietnia 2019 możliwym jest powołanie prokurenta do tej czynności. Podpis elektroniczny wydany przez akredytowaną przy Komisji Europejskiej firmę będzie honorowany na równi z podpisem elektronicznym wydanym w Polsce.

Każdy krok w stronę informatyzacji to krok w przyszłość. Niestety na początku zawiera on wiele zmian oraz wyzwań do których jednostki będą musiały się dostosować i przywyknąć. Nowa forma wymagała będzie także pokrycia kosztów związanych z odpowiednim formatem plików.