Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Jak zmniejszyć koszty prądu – opcja wsparcia dla przedsiębiorców

Jak zmniejszyć koszty prądu – opcja wsparcia dla przedsiębiorców

Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorców pamiętaj, że możesz skorzystać ze wsparcia w postaci ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej dla przedsiębiorców w 2023 r. Zapoznaj się z krótką informacją poniżej, aby ustalić czy i w jaki sposób możesz wnioskować o taką formę pomocy.

4 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. Powyższa ustawa przewiduje możliwość udzielenia wsparcia dla następujących grup przedsiębiorców:

  • mikroprzedsiębiorców,
  • mali przedsiębiorcy,
  • średni przedsiębiorcy,

definiowanych zgodnie z art. 7 ust. 1-3 Prawa przedsiębiorców.

Ustawa ta przewiduje zastosowania ceny maksymalnej w wysokości 785 zł/MWh (kwota bez podatku VAT) w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Aby móc skorzystać z takiej pomocy należy złożyć oświadczenie (w wersji papierowej lub elektronicznej) przez odbiorcę uprawnionego do swojego dostawcy energii elektrycznej.

Termin na złożenie oświadczenia upływa z dniem 30 listopada 2022 r., jeśli chcemy stosować niższe ceny już od grudnia 2022 r. Złożenie oświadczenia po terminie powoduje zastosowanie maksymalnej ceny dopiero od kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

Ponadto należy zwrócić uwagę, iż oświadczenie wprowadza dla odbiorcy nową, na pewien okres stałą, cenę prądu. Potencjalnie więc ma to wpływ zarówno na nasze rozliczenia podatkowe, bo nie jest to cena rynkowa, jak też na zobowiązania umowne (kwestia umów CPPA). Dodatkowo przepisy wskazują, że dla odbiorców, którzy zawarli umowę sprzedaży lub doszło do zmiany umowy bądź doszło do zmiany ceny po 23 lutego 2022 r. cenę maksymalną stosuje się również do rozliczeń obejmujących okres od dnia zawarcia tej umowy lub od momentu wejścia zmian do dnia 30 listopada 2022 r., co również może powodować skorygowanie przychodów bądź kosztów podatkowych odbiorcy.

Jednocześnie z uwagi na ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej ustawa przewiduje rekompensaty dla dostawców energii elektrycznej. Rekompensata przysługuje z tytułu stosowania maksymalnej ceny za okres od dnia przekroczenia przez odbiorcę uprawnionego limitu zużycia energii elektrycznej do dnia 31 grudnia 2023 r. Kwota rekompensaty ma stanowić iloczyn ilości energii elektrycznej zużytej w danym miesiącu i różnicy między ceną odniesienia a cenę maksymalną dla każdego punktu poboru. Wnioski o wypłatę zaliczki na poczet rekompensaty należy złożyć do Zarządcy Rozliczeń S.A. w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu, którego dotyczy to rozliczenie. Pierwsze wypłaty zaliczek będą dotyczyły już grudnia 2022 r. oraz stycznia 2023 r., a więc należy pamiętać, że wnioski za te miesiące należy złożyć w terminie: od 1 do 9 grudnia 2022 r. za grudzień 2022 r., a od 2 do 9 stycznia 2023 r. za styczeń 2023 r. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku, rekompensata powinna zostać wypłacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo przygotowanego wniosku. Zgodnie z ustawą, rekompensata będzie stanowić przychód dla podmiotu uprawnionego ze sprzedaży energii elektrycznej lub usług, a więc warto zwrócić uwagę jak podatkowo należy rozliczyć taką rekompensatę.

Jeśli poszukujesz wsparcia w zakresie obniżenia kosztów energii w Twojej działalności lub masz wątpliwości jak należy rozliczyć powyższą pomoc jako odbiorca bądź dostawca energii elektrycznej, skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Zachęcamy również do udziału w naszym szkoleniu pt. „Przegląd najważniejszych zmian akcyzowych od 2023 r. – rewolucja dla OZE i samorządów”, które odbędzie się 29 listopada 2022 r., gdzie również poruszymy kwestie powyższej pomocy.