Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Dodatkowy Zasiłek opiekuńczy w związku z koronawirusem

Dodatkowy Zasiłek opiekuńczy w związku z koronawirusem

1. Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka – klubu dziecięcego – przedszkola – szkoły?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

  • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia

Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.

2. Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Pracownika może podać łączny okres opieki nad dzieckiem albo wyłączyć z tego okresu dni, w których nie był zobowiązany pracować, np. sobotę i niedzielę lub dziecko miało zapewnioną opiekę.

3. Jak liczyć 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki.

Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

4. Zasiłek opiekuńczy na zasadach ogólnych:

Zasiłek ze standardowej puli przysługuje nie dłużej niż przez:

  • 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opiekujesz się zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku,

albo

  • 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opiekujesz się dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny

5. Możliwość pracy zdalnej

Zgodnie z art. 3. ustawy w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Ustawodawca nie określa jednak przez jaki czas oznaczony może mieć miejsce praca zdalna. 

Zgodnie z informacją przekazaną od premiera Mateusza Morawieckiego placówki oświatowe mają być zamknięte do dnia 25.03.2020 r. W dniach 12 i 13 marca placówki będą pełniły funkcje opiekuńcze.

Podobne wpisy