Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Co dalej z KSeF?

Co dalej z KSeF?

Ogłoszone przez Ministra Finansów odroczenie daty obowiązywania obowiązkowego KSeFu zaskoczyło wielu podatników. Decyzja Ministra Domańskiego wzbudziła również wiele pytań, w tym to najbardziej problematyczne: co dalej z KSeF?

Tak jak już wspominaliśmy tutaj: https://www.nexiaadvicero.eu/obowiazkowy-ksef-bezterminowo-odroczony/, nowa data wdrożenia KSeFu będzie zależeć od wyników przeprowadzonego audytu systemu, zatem na ten moment pozostaje ona nieznana. Drugiego lutego odbył się jednak briefing prasowy, który rozjaśnił wiele kwestii:

1. Nową datę wdrożenia KSeF podatnicy poznają na przełomie kwietnia i maja.

2. Najwcześniejszy możliwy termin wdrożenia systemu to styczeń 2025 r.

3. Nie są przewidziane zmiany w zakresie:

  • Schemy i rozwiązań technicznych,
  • Daty wystawienia faktury w KSeF,
  • Wydłużenia terminu dla faktur wystawionych poza KSeF w przypadku awarii systemu.

4. MF planuje przeprowadzenie konsultacji z podatnikami dotyczących nie tylko funkcjonowania samego systemu, ale również ewentualnego odroczenia terminów ustawowych. Wspomniane wcześniej konsultacje odbywałyby się w tzw. grupach roboczych:

  • Małe i mikro przedsiębiorstwa oraz rolnicy ryczałtowi,
  • Średnie i duże przedsiębiorstwa oraz JST,
  • Księgowi i IT ,
  • Grupa dedykowana dla objaśnień, szkoleń i komunikacji.

5. Proces legislacyjny regulujący funkcjonowanie KSeFu zakończy się w czerwcu 2024 r.

Na swojej stronie internetowej (https://www.gov.pl/web/finanse/zapraszamy-na-konsultacje-w-sprawie-ksef), Ministerstwo Finansów opublikowało szczegółowy harmonogram konsultacji i ich tematów. Harmonogram przedstawia się następująco:

DataTemat
16.02.2024 w godzinach 10:00-11:30Bezpieczeństwo i wydajność
16.02.2024 w godzinach 12:30-14:00Faktury konsumenckie/status nabywcy
21.02.2024 w godzinach 10:00-11:30Identyfikator KSeF w płatnościach
21.02.2024 w godzinach 12:30-14:00Spotkanie z branżą faktoringu
22.02.2024 w godzinach 10:00-11:30Spotkanie z branżą dostawców mediów
22.02.2024 w godzinach 12:30-14:00Spotkanie z branżą paliwową
29.02.2024 w godzinach 10:00-11:30Spotkanie z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST)
29.02.2024 w godzinach 12:30-14:00Wdrożenie KSeF w etapach
01.03.2024 w godzinach 10:00-11:30Wyjaśnienia, interpretacje, szkolenia

Specjaliści Nexia Advicero będą informować Państwa na bieżąco w przypadku jakichkolwiek nowych informacji w zakresie KSeF.