Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / CIT w spółkach komandytowych nieunikniony – ustawa uchwalona w niedzielę, 28 listopada 2020 r.

CIT w spółkach komandytowych nieunikniony – ustawa uchwalona w niedzielę, 28 listopada 2020 r.

We wrześniu tego roku, rząd ponownie zaproponował opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT (pierwsza próba była w 2013 r., jednak w ostateczności zrezygnowano z tej zmiany). W ostatni weekend Prezydent podpisał m.in. nowelizację przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać już za chwilę, bo od 1 stycznia 2021 r. Mimo istotnych zastrzeżeń, co do uzasadnienia wprowadzenia podwójnego opodatkowania, fiskus zmusił posłów do pracy w sobotę, tak aby nowe przepisy mogły wejść w życie z nowym rokiem (https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,63,listopad-2020-r.html).

W obecnym czasie spółki komandytowe są opodatkowane na poziomie wspólników (każdy ze wspólników według osiąganych przychodów płaci podatek PIT). Ta forma działalności gospodarczej nie była opodatkowana podatkiem CIT, gdyż spółka komandytowa jest spółką osobową jak spółka cywilna lub jawna, więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jednak w związku ze zmianą przepisów, od 2021 r. spółki te będą opodatkowane według następującego schematu: dochody spółki zostaną opodatkowane podatkiem CIT (stawka podatkowa 19% lub w przypadku małych podatników 9% – wprowadzone zmiany w przepisach uwzględniły podwyższenie progu uprawniającego do tej stawki z 1,2 mln € do 2 mln €), a następnie na poziomie wspólników opodatkowanie podatkiem PIT – jeśli są to osoby fizyczne. Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w tej ustawie w przypadku spółek komandytowych oraz spółek jawnych, które z dniem 1 stycznia 2021 r. uzyskały status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce, w tym z tytułu objęcia (nabycia) i zbycia udziałów tej spółki, wystąpienia z tej spółki lub jej likwidacji, nowe przepisy ustaw stosuje się co do zasady począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. Jednakże spółka komandytowa może postanowić, że przepisy te stosuje się do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy od dnia 1 maja 2021 r. W takim przypadku spółka komandytowa uzyskuje status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r.)

Wielokrotnie podnoszona kwestia podwójnego opodatkowania nie powstrzymała wprowadzonych zmian. Ministerstwo Finansów wskazywało, że wprowadzone zmiana mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Jednak czy wybór formy działalności gospodarczej jako spółka komandytowa może służyć jako narzędzie do optymalizacji podatkowej, jak wskazywało Ministerstwo? Przecież forma ta jest tak samo dopuszczalna (i przewidziana w przepisach) jak inne formy np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka jawna. Niestety w tej kwestii nie pomogły liczne apele przedsiębiorców. W obecnych czasach (tak trudnych dla biznesu w związku z pandemią) przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność w formie spółki komandytowej, będą musieli liczyć się z dodatkowym obciążeniem finansowym w postaci podatku CIT.

Przepisy wchodzą w życie już niedługo, dlatego warto przeanalizować swoją sytuację finansową firmy i rozważyć kwestie zmian. Ważne jest, aby oszacować jak wysoki będzie podatek CIT w przyszłości i czy inna forma działalności nie będzie bardziej opłacalna. A może jakieś inne rozwiązanie będzie korzystniejsze dla Twojego biznesu?

Mając na uwadze zmieniające się przepisy, podpowiadamy rozwiązania, które mogą okazać się korzystane dla obecnych spółek komandytowych:

  • stworzenie nowej spółki (kapitałowej lub osobowej), w której zostaną przeniesione części procesów ze spółki komandytowej,
  • możliwość skorzystania ze zwolnienia komandytariusza w przypadku kwoty przychodów do 60.000 zł,
  • przekształcenie spółki komandytowej w inną spółkę np. jawną lub partnerską,
  • restrukturyzacja dotychczas prowadzonej działalności lub procesów bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Każde z przytoczonych rozwiązań posiada swoje plusy i minusy (może także zawierać dodatkowe warunki, które należy spełnić, np. w przypadku zwolnienia). Jednak aby wybrać najlepsze rozwiązanie dla swojej firmy warto szczegółowo przeanalizować swoją obecną sytuację – planowane działania oraz koszty związane ze zmianami. Dlatego jeśli prowadzą Państwo biznes w formie spółki komandytowej i obawiają się zmian, które nadejdą lada dzień, zachęcamy do skontaktowania się z naszymi specjalistami w celu przeprowadzenia analizy sytuacji firmy oraz dobrania najlepszego rozwiązania dla Państwa biznesu, a także wsparcia w formalnościach, które wiążą się z dokonaniem tych zmian (http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/642_u.htm).