Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Automatyzacja w postępowaniu egzekucyjnym już od 1 lipca

Automatyzacja w postępowaniu egzekucyjnym już od 1 lipca

Zmiany w zakresie automatyzacji we wnioskach egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw a także z ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (dalej: Nowelizowane ustawy).

Nowelizowane ustawy wprowadzają od dnia 1 lipca 2021 r. obowiązek w zakresie wnoszenia wniosków egzekucyjnych do urzędów skarbowych w formie elektronicznej. Jednak co jeszcze wierzyciel powinien wiedzieć?

Jak było do tej pory i co się zmieniło od 1 lipca?

Warto przybliżyć kwestię dotychczasowej formy działania w sferze postępowania egzekucyjnego, która odbywała się w sposób tradycyjny przy użyciu różnych środków, ale również forma papierowa była dozwolona. Nie można nie wspomnieć o tym, że wprowadzane zmiany nie są rewolucją, ponieważ system elektronicznego tytułu wykonawczego istniał już wcześniej np. za pośrednictwem e-PUAPu czy elektronicznej skrzynki pocztowej. Kwestią rozróżniającą dotychczasowy schemat działania ma być zmiana kanału dystrybucji i całkowite wyeliminowanie możliwości składania wniosków w formie papierowej, a także nałożenie obowiązku na każdego wierzyciela publicznoprawnego.

Kluczowe zmiany oparte są o art. 26aa ust. 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, zgodnie z którym, system teleinformatyczny przy wykorzystaniu którego wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze bądź informacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 1e, są przekazywane do organu egzekucyjnego będącego naczelnikiem urzędu skarbowego, jest prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Co to oznacza dla wierzycieli? Przede wszystkim proces wysyłki odpowiednich wniosków zostanie znacznie przyspieszony do Krajowej Administracji Skarbowej, a tym samym skrócony zostanie czas wszczęcia egzekucji. Co więcej głównym celem wprowadzanych zmian ma być likwidacja wątpliwości względem nie jasnych dotąd procedur czy przepisów prawnych. Zautomatyzowanie takich procesów z pewnością będzie znacznym uproszczeniem nie tylko dla wierzycieli ale również dla organów podatkowych, którzy będą szybciej i skuteczniej weryfikować składane wnioski.

Zwróćmy uwagę, iż niejednokrotnie wierzyciel spotykał się z problemem zweryfikowania prawidłowej właściwości miejscowej, w konsekwencji powodowało to znaczne przedłużenie egzekucji. Po wprowadzeniu modyfikacji w regulacjach prawnych zmieni się przede wszystkim kwestia rejestracji, która będzie automatyczna, a w konsekwencji zminimalizowane zostanie ryzyko wszczynania sporów o ustalenie prawidłowej właściwości miejscowej. Nie można zapomnieć również o kwestii zredukowania wydawanych pieniędzy na wysyłanie tytułu wykonawczego za pośrednictwem Poczty Polskiej. Opłata za przesyłkę dokumentu nie będzie już przekazywana.

Warto dodać, że dotychczasowe składanie e-PUAPem tytułów wykonawczych przez wierzycieli aktualnie nie daje możliwości weryfikowania danych, które w tym tytule są zawarte. Mając na uwadze powyższe, zmodyfikowany więc zostanie głównie kanał dystrybucji, który może przełożyć się na efektywne komunikowanie się jednocześnie zapewniając bardziej korzystną weryfikację.

Czy to początek zmian w obszarze postępowań egzekucyjnych usprawniających pracę wierzycieli i samych organów podatkowych? Zwróćmy uwagę, iż w podsumowaniu informacji dotyczących projektowanych regulacji na budżet państwa wskazano, że średni czas trwania postępowania egzekucyjnego wynosi aż 555 dni. Usprawnienie procesu zapewniając przy tym przejrzystość w postaci automatyzacji nawet części systemu z pewnością ma potencjał znacznie skrócić ten czas.

This post is also available in: en - Automatyzacja w postępowaniu egzekucyjnym już od 1 lipcaEN